Jen před několika málo dny jsme vám přinesli seznam pražských kamer, které pečlivě monitorují průjezd na červenou, a těm, kteří se tohoto přestupku dopouští, zajistí pořádně tučnou pokutu. Ovšem nejsou to jen semafory monitorující řidiče, ale také stovky kamer, jež dělají totéž.

Některé jsou jen dohledové. To znamená, že například monitorují hustotu dopravy. Ovšem další desítky kamer jsou v Praze primárně proto, aby měřily rychlost. V Praze jde o dva druhy kamer, jedny měří úsekovou rychlost, druhé zase tu okamžitou.

Pozor na semafory monitorující průjezd na červenou. V Praze jich je dvacet

Abyste zjistili, kolik takových kamer je a kde konkrétně jsou umístěné, musíte se probrat ročenkami Technické správy komunikací. Zjistíte ale, že data z loňského roku nejsou zatím k dispozici, poslední aktualizace seznamů těchto kamer proběhla v roce 2018. Víme ale, že od té doby se změnilo jen málo. V seznamu, který najdete níže, je 59 kamer měřících úsekovou rychlost.

To znamená, že dvojice kamer pořídí snímek vozidla a dle informací TSK následně je „z geodeticky změřené délky úseku a časových údajů vypočtena průměrná rychlost vozidla v měřeném úseku, která je následně snížena o povolenou odchylku a porovnána s limitem maximální povolené rychlosti.“

V seznamu z roku 2018 umístěném níže, chybí úsekové měření z ulice V Holešovičkách z centra – nájezd od tunelu, které přibylo v roce 2019.

Zdroj: TSK Praha

Měření okamžité rychlosti obstarává jedna jediná kamera, nejsou v páru jako u úsekového měření. Ta vyhodnocuje signál z dvojice indukčních smyček. Umí přečíst registrační značku auta a zaznamenat přestupek. Počet těchto kamer je už několik let stejný, je jich 38.

Níže najdete seznam, kde si na ně dát dobrý pozor. Pamatujte ale, že o tom, které jsou využívány a v jaké době, rozhoduje policie.

Zdroj: TSK Praha