Nissan oznámil, že v závodu Oppama spouští provoz Inteligentního odtahu vozidel (Intelligent Vehicle Towing – IVT), plně automatizovaného systému odtahu vozidel.

Nissan se v rámci vize Inteligentní mobility dlouhodobě snaží vnést více vzrušení do vztahu mezi člověkem, automobilem a společností. Inteligentní mobilita představuje jakýsi rámec toho, jak bude v budoucnu vypadat řízení automobilů, jaký budou mít pohon a jak budou integrovány do společnosti. Tento nový projekt, který využívá technologie mapování a komunikace k propojení inteligentního elektromobilu s infrastrukturou, je krok směrem k uvedení technologie Nissan Intelligent Integration do praxe.

O technologii

Systém IVT využívá upravený Nissan LEAF k autonomnímu odtahu přepravních vozíků s hotovými vozidly na určená místa nakládky a přejímky v areálu továrny.

Na rozdíl od běžných automatizovaných vodicích systémů, které se využívají při přepravě dílů a často vyžadují instalaci kolejnic nebo rozsáhlé využití magnetické pásky, nepotřebuje tento systém k provozu žádnou dodatečnou infrastrukturu. Tažný vůz je vybaven sestavou kamer a laserových skenerů, které detekují značení jízdních pruhů, obrubníky a potenciální překážky či rizika v okolí. Vyhodnocením těchto informací a jejich spojením s mapovými daty vypočítává tažný vůz svou polohu a samostatně zvládá trasu do cílového bodu. Vůz dodržuje maximální povolenou rychlost předepsanou pro areál závodu, a pokud před sebou zaznamená překážku nebo možné riziko, automaticky zastaví. Když vyhodnotí, že je cesta volná, pokračuje v cestě.

Pokud se změní výroba nebo trasy pro přepravu vozidel, lze odtahovou trasu snadno upravit. Všechny tažné vozy bez řidiče jsou napojeny na centrální systém řízení dopravy, který monitoruje polohu, rychlost, zbývající kapacitu baterie a provozní stav každého z nich. Když se na křižovatce potkají dva tažné vozy bez řidiče, algoritmus systému řízení určí, který má přednost. V případě nouze systém dokáže vůz na dálku i zastavit.

Historie vývoje

Dosavadní logistický systém v závodě Oppama využíval tým řidičů, kteří dopravovali hotová vozidla z konce výrobní linky na příslušné molo, kde se pak vozy nakládají na nákladní lodě. Zavedení IVT umožní automobilce Nissan zlepšit provozní efektivitu.

Zkušební provoz tohoto systému byl zahájen již zhruba před rokem a od té doby proběhlo v závodu již více než 1600 testovacích jízd. Získaná data dále slouží k zajištění spolehlivého provozu systému v prostorách závodu. Automobilka také vyvinula bezpečnostní systém a systém zabezpečení při poruše na ochranu proti potenciálním rizikům nebo neočekávaným podmínkám, jimž by mohl systém IVT čelit, včetně nepříznivého počasí a špatných světelných podmínek. Nissan bude i nadále pokračovat v testování systému ve svém závodu Oppama a prozkoumá možnost zavedení systému i v dalších výrobních provozech v Japonsku a dalších zemích.

Přečtěte si také:  7 zásadních faktů, kterými se může pochlubit elektromobil Lexus UX 300e

Nissan pracuje na vývoji technologie autonomního řízení již několik desítek let. V srpnu společnost uvedla systém ProPILOT, technologii autonomního řízení k použití na dálnicích při jízdě v jednom pruhu. Systém IVT je dalším důkazem komplexního přístupu automobilky Nissan k mobilitě a její snahy rozšířit výhody technologií bez řidiče i na jiné oblasti, nejen pro osobní využití.

Údaje a know-how získané v tomto projektu poslouží k dalšímu rozšíření technologie autonomního řízení. Budeme tak moci poskytnout našim zákazníkům, a tím i celé společnosti, nové možnosti řešení.