Dnešní největší strašák pro všechny státní představitele světa se jmenuje emise. A ty se dají snižovat různými druhy zákazů a příkazů. Některá evropská, ale už i americká města proti nim bojují tak, že zakazují vjezd starších dieselů do svých center. Jiná města jdou ještě dál a v budoucnu mají v plánu zakázat vjezd na své území všemu, co má motor spalující fosilní paliva. A nemluvíme jen o autech nebo motocyklech. Třeba takový Amsterodam chce brzy zakázat i lodě s takovými „zastaralými“ motory.

Další možností, jak snížit emise ve vzduchu, je různé omezování automobilové dopravy. Pod tím si můžete představit mýta za vjezd do měst, zvýšený výskyt cyklopruhů, pruhů pro MHD, zúžené jízdní pruhy, retardéry a další omezení, která se začínají projevovat už i v našich velkých městech. Ovšem nejdál asi brzy zajde Londýn, který kromě omezování vjezdu některých typů automobilů a velmi vysokého vjezdového mýta do centrea chce brzy zavést další novinku.

Amsterdam zakáže všechny spalovací motory. Nejpozději v roce 2030

Tamní zástupci města zjistili, že nejlepší pro snížení dopravy, snížení emisí a celkového uklidnění města bude, když velmi výrazně omezí maximální povolenou rychlost. Začnou s tím jen v některých vybraných částech města, nesjpíš v úplném centru. Později, až zjistí, jestli takové omezení funguje, ho s největší pravděpodobností rozšíří i dál. V tuto chvíli je první návrh snížení rychlosti už přednesen a mluví se o omezení na 15 mil za hodinu, tedy 24 km/h.

Podle zástupců Londýna by měl tento krok snížit zahlcení města dopravou asi o 25 % a to nejpozději do roku 2030 a na 50 % do roku 2044. Ptáte se, jak je to možné? Úplně snadno! Tato a další omezení totiž řidiče tak otráví, že raději pojedou metrem. A přesně o to se podle nás úřady všech těch výše zmíněných měst snaží. Otrávit řidiče a znechutit jim cestování autem se spalovacím motorem natolik, že se ho raději vzdají. Smutné, co myslíte?