Test Audi R8 Spyder V10 performance quattro (2023)

ČOI objevila v dubnu tři vadné vzorky pohonných hmot: benzin, naftu i LPG

Autor: Josef Pelikán - Zdroj: Česká obchodní inspekce - Foto: Pavel Srp - 12. 6. 2024


Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot i v měsíci dubnu 2024. Odebrala 250 vzorků, tři vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům, což představuje v celkovém hodnocení 1,2 % nevyhovujících vzorků.

Česká obchodní inspekce (ČOI) pokračovala v pravidelných kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala v dubnu celkem 250 vzorků pohonných hmot. Z toho 3 odebrané a kontrolované vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům, což v celkovém hodnocení představuje 1,2 % nevyhovujících vzorků. Jednalo se o jeden vzorek motorového benzinu, jeden vzorek motorové nafty a jeden vzorek LPG.

Motorové benziny

ČOI bylo v dubnu 2024 odebráno a kontrolováno 97 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „ethanol“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 8,72 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V) a dále v jakostním parametru „celkový obsah kyslíku“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 3,34 % m/m (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 2,81 % m/m). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z2:2024 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Motorové nafty

V dubnu 2024 ČOI odebrala a kontrolovala 112 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „bod vzplanutí“, kdy naměřená hodnota byla 29,5 °C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 53,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590/O1:2023 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

odebrane_vzorky_PHM-duben_2024
Zdroj: ČOI

LPG

V dubnu 2024 ČOI odebrala a kontrolovala celkem 37 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil jeden vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek LPG nevyhověly v jakostním parametru „síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 33,7 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 31,1 mg/kg). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky LPG splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589+A1:2022 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 112 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 97 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu ethanolu u jednoho vzorku motorového benzinu.

Opatření

Podle ust. § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uložila ČOI v jednom případě opatření spočívající v zákazu prodeje motorové nafty, která nesplňovala požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 4 682,00 litrů motorového benzinu v hodnotě 191 493,80 Kč.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

vzorky-phm
Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl | Zdroj: ČOI

Oproti letošnímu březnu inspektoři ČOI zaznamenali v dubnu zlepšení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových benzinů z 2,9 % na 1,0 %. Zhoršení bylo zaznamenáno u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty z 0,0 % na 0,9 % a vzorků LPG z 0,0 % na 2,7 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v dubnu 2024 odebrány. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot bylo v dubnu stejně jako v březnu zaznamenáno 1,2 % nevyhovujících vzorků.

Štítky: , , , , , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru