kia cee' d sw dopravni nehoda

Autonehoda v zahraničí cizí vinou? Povinné ručení vám mnohdy nepomůže

Autor: Tisková zpráva - Zdroj: - Foto: - 18. 10. 2018


Nehody českých řidičů v zahraničí jsou poměrně složité téma. Řídí se totiž legislativou země, kde k nehodě došlo. Přinášíme vám stručný a přehledný návod, jak postupovat v případě, že bez vašeho zavinění dojde k nehodě v zahraničí. Ačkoliv by vás nezaviněná nehoda díky povinnému ručení neměla stát žádné peníze, realita bývá bohužel jiná.

Lidé přicházejí o bonusy na havarijním pojištění, protože se jim nechce složitě se dohadovat se zahraniční pojišťovnou anebo likvidátorem, kterého má zahraniční pojišťovna v ČR nasmlouvaného. Škoda je totiž v případě plnění z havarijního pojištění poškozeného vyřízena mnohem rychleji. Spory v případě, kdy by měla škodu hradit pojišťovna viníka, jsou poměrně časté. A bez advokáta se mnohdy neobejdete.

Jak postupovat v případě dopravní nehody

V první moment se ujistěte, že jsou všichni zdravotně v pořádku. Pokud ne, poskytněte první pomoc a zavolejte záchrannou službu. „Pokud si nejste stoprocentně jisti, co dělat dál, zavolejte asistenční službu či svou pojišťovnu. Ke každé dopravní nehodě nemusíte bezpodmínečně vždy volat policii či dálniční policii. Každý stát má pro to jiné podmínky. Lidé na kontaktních linkách tyto informace vědí a musí vám je poskytnout. Také proto si pojištění platíte,“ říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny. Policejní protokol o dopravní nehodě podepište, jen pokud mu rozumíte a souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj česky vyplňte vaši verzi toho, jak se dopravní nehoda stala.

Co budete potřebovat zjistit

Pokud se Vám stala dopravní nehoda, musíte bezpodmínečně od viníka nehody získat tři věci:

  1. Kopii jeho řidičského průkazu
  2. Kopii jeho zelené karty (v obou případech stačí fotka telefonem, nezapomeňte si vyfotit také místo nehody a poškozené části automobilů, ideálně z více úhlů)
  3. Vyplněný evropský záznam o dopravní nehodě, který má ve všech jazycích shodné znění a byl navržen tak, abyste neopomněli zaznamenat všechny důležité skutečnosti, i když jste v krizové situaci.

Díky těmto materiálům budete mít všechny důležité informace, které by vám měly pomoci uplatnit pojistné plnění z povinného ručení řidiče, který nehodu způsobil.  Zapište si také jména a adresy všech účastníků dopravní nehody. Ideálně také svědků. Sdělte jim také své kontaktní údaje.

Co dál?

Viník nehody má povinnost neprodleně ohlásit událost své pojišťovně, stejně tak jako poškozený. Existuje pak několik možností, jak náhradu škody získat. Počítejte však s tím, že to může trvat i několik měsíců, což je právě ten důvod, proč se lidé nakolik dobrovolně vzdají bonusu ke svému havarijnímu pojištění za několik let a raději čerpají peníze za náhradu škody z tohoto typu pojištění hned. Radit lidem, aby si kvůli složitému systému náhrady škod se zahraničním prvkem raději sjednali havarijní pojištění, není fér, protože jimi nezaviněná nehoda by měla být řešena z viníkova povinného ručení. Realita je však taková, že to bývá komplikované. Složité případy jsou z tohoto pohledu zejména dopravní nehody na území států bez systému zelené karty, se státním příslušníkem státu mimo EU a platné dohody.

Na koho se obrátit a u koho se uplatňuje škoda

  • Můžete požadovat pojistné plnění z povinného ručení viníka autonehody. Obraťte se přímo na zahraničního pojistitele řidiče, který nehodu způsobil. Viníkova pojišťovna by s Vámi měla škodu podle sepsané dokumentace vyřídit. S vámi by pak měla sepsat tzv. krycí dopis. Jedná se o formulář, na kterém poškozený požaduje zaslat pojistné plnění na účet autoservisu s tím, že uhradí případný rozdíl. Likvidátor po posouzení faktury za opravu potvrdí výši plnění, která bude zaslána. Poté se krycí dopis odešle do servisu. Rozdíl (DPH, spoluúčast apod.) doplatí poškozený servisu při převzetí opraveného vozidla.
  • Můžete se obrátit na národní kancelář pojistitelů státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo a požádat ji o pomoc. Interní pravidla mezi kancelářemi jsou jedním ze základních pilířů systému zelené karty. Česká kancelář pojistitelů má v tomto případě pouze informační povinnost a není kompetentní vaši záležitost v zahraničí řešit. Na jejím webu si můžete vyhledat, zda má viníkova pojišťovna v ČR škodního zástupce.
  • Pokud nedojde k identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody nebo k uspokojení vašeho nároku nebo jeho odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem (nebo jeho škodním zástupcem v ČR) ve lhůtě 3 měsíců od řádného uplatnění a prokázání nároku nebo k identifikaci vozidla, jehož provozem vám byla způsobena škoda – zde však pouze v případě, že se jedná o škodu na zdraví nebo usmrcením, můžete se obrátit na Českou kancelář pojistitelů.
  • Pokud jste byl při nehodě na území cizího státu poškozen nezjištěným nebo nepojištěným vozidlem, můžete se obrátit na Garanční fond země místa dopravní nehody nebo na Kompenzační orgán země, ve které má poškozený trvalý pobyt nebo sídlo firmy, s dotazem, jak správně postupovat při uplatnění Vašich nároků.

Doporučuje se však využít pouze jednu variantu. „Pojistné plnění lze legálně získat jen jednou. Pokud se snažíte získat náhradu škody vícero způsob a čerpáte již nějakou náhradu škody, nezapomeňte o tom informovat všechny oslovené strany. V případě využití vícero variant by se z právního hlediska mohlo jednat o pojistný podvod,“ varuje Marek Orawski. Povinné ručení se vztahuje na újmu, kterou řidič způsobí nejen v České republice, ale také v zemích Evropského hospodářského prostoru, zemích stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky a zemích, se kterými uzavřela Česká kancelář pojistitelů dohodu. Sjednané limity pojistného plnění, které máte pro území České republiky, platí i v rámci zelenokaretního systému. Způsobíte-li dopravní nehodu cizinci či v zahraničí, může být škoda daleko vyšší než v rámci tuzemska, i proto radíme sjednat si limity vyšší.

Štítky: , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru