dalnice-d1

Jízda na dálnici v Německu je o něco volnější než ve zbytku Evropy. Na mnoha úsecích tady stále ještě neplatí omezení rychlosti. I to by se ale brzy mohlo změnit, protože zájem Němců o tuto výsadu klesá. Aktuálně to tak chce už jen 31 % obyvatel.

O omezení rychlosti se poměrně hlasitě mluvilo v loňském roce, kdy s tímto návrhem přišli tamní Zelení. Vysoká rychlost prý zvyšuje spotřebu a tím pádem i vypouštěné emise a výfukové zplodiny. Návrh se nakonec prosadit nepovedlo.

Neomezená rychlost platí v současnosti zhruba na 70 % délky všech německých dálnic. Zbylé úseky mají rychlostní omezení na 120 km/h (7,8 %), na 100 km/h (5,6 %), či na ještě nižší rychlost.

Při mnoha hovorech o tom, že by se měla rychlost na německých dálnicích omezit, se skloňovala hlavně bezpečnost. Vysoká rychlost ale nehodovost nijak výrazně nezvyšovala. Do boje tak musely přijít nové argumenty, kterými jsou emise a zdraví občanů.

Na silnicích a dálnicích nás v roce 2020 čeká spousta změn, například zákaz předjíždění kamionů

A na názor toho, jak se k rychlosti na německé dálnici tamější obyvatelé staví, zjišťovala v průzkumu společnost Civey. Ta realizovala průzkum mezi 26. listopadem a 26. prosincem 2019, při němž se až 40 % všech dotázaných vyjádřilo v tom smyslu, že by rychlost měla být plošně omezena na maximálně 130 km/h. Za zachování neomezené rychlosti se vyjádřilo 31,1 % dotázaných. Zajímavé také je, že 11,7 % Němců by chtělo rychlost omezit někde v mezi 130 km/h až 200 km/h, ale 1,7 % by ji chtělo omezit maximálně na 110 km/h.

Průzkumu se účastnilo 3000 respondentů, což není úplně mnoho a otázkou je, zda se to dá brát jako reprezentativní vzorek.