zlute_cary_na_silnici

Žlutá čára na silnici není jen na okrasu. Určuje zákaz stání, zákaz zastavení, ale také místo, kam nesmí řidiči vjet

Od Pavel Srp | Zdroj: Zákon 361/2000 Sb. - Foto: Pavel Srp - Grafika: Ministerstvo dopravy ČR - 1. 7. 2021


Vodorovné dopravní značení na silnicích, tedy ty „čáry“ na silnici mohou mít různé barvy i podoby. Značí jízdní pruhy, parkovací oblasti, ale také zákazy stání nebo zastavení. A právě ty, omezující stání vozidel, jsou žluté a liší se grafickým zobrazením. V následujících řádcích se na ně zaměříme.

Vodorovné a svislé dopravní značení

Pro začátek se podíváme na to, jak zákon dopravní značení rozlišuje. Existují dva typy značení: vodorovné a svislé. Za svislé dopravní značení se považují klasické dopravní značky, které stojí u silnic, za to vodorovné značení pak pruhy a jiné značky namalované na vozovce.

Zákon dále také stanoví, že svislé dopravní značení má přednost před vodorovným, takže pokud je někde vyznačena bílá přerušovaná čára, na které je dovoleno předjíždět, ale doplní jej – klidně i přenosná – dopravní značka se zákazem předjíždění, pak předjíždět nemůžete. Dalším typickým příkladem je například při blokovém čištění ulic.

Žluté čáry na silnici mají různý význam

Na silnicích se žluté vodorovné dopravní značení vyskytuje v různé grafické úpravě. Může jít o nepřerušovanou čáru, přerušovanou čáru, klikatou čáru, ale také třeba obdélníky s křížky. Každá z nich má úplně jiný význam. Každá z nich ale upravuje stání i zastavení dopravních prostředků.

V12c_Zakaz_zastaveniŽlutá nepřerušovaná čára

Dopravní značení V12c – Zákaz zastavení: Nejčastěji se se žlutou nepřerušovanou čárou setkáte ve městech. Jde o způsob, kterým se označuje zákaz zastavení i stání. Může být vyznačena na silnici, ale i na obrubníku vedle vozovky.

V12d_Zakaz_staniŽlutá přerušovaná čára

Dopravní značení V12d – Zákaz stání: To už je méně časté značení. Na rozdíl od nepřerušované žluté čáry můžete na této zastavit, ale nesmíte na ní stát. Platí, že i v tomto případě může být na silnici, ale i na obrubníku vedle ní.

V12a_Zluta_klikata_caraŽlutá klikatá čára

Dopravní značení V12a – Žlutá klikatá čára: I toto značení upravuje plochu, kde je zakázáno stání. Může být ale doplněna i o nápis „ZAS“ a v takovém případě je na ní povoleno stát pro účely zásobování.

Žluté zkřížené čáry

V12b_Zlute_zkrizene_cary

Dopravní značení V12b – Žluté zkřížené čáry: Toto značení se neobjevuje u obrubníků, ale nejčastěji na silnici a v křižovatkách. Vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše – typicky stání přímo v křižovatce (ačkoliv to zakazuje přímo zákon) nebo na dálnicích a městských okruzích u odboček.