poskozeni-kroupami-krupobiti
Foto: pixabay.com

Živly způsobují obrovské škody zejména na budovách, které před nimi nelze nijak fyzicky uchránit. Naštěstí automobil má výhodu v tom, že ho můžete ve většině případů přesunout na bezpečnější místo a tím předejít vzniku škody. Výjimkou je plošné krupobití, před kterým se většina vozidel nestačí rychle schovat. Kromě toho pojišťovny celoročně evidují individuální případy spojené např. s pádem větve či stromu, poškození cizím předmětem při vichřici nebo pádem sněhu či rampouchu při nečekané oblevě v zimě. Při pojištění vozu je dobré na tyto věci pamatovat a rozhodně pojištění proti živelním pohromám nepodceňovat.

Historicky nejvíce škod na vozidlech způsobilo krupobití v srpnu 2010. To masivně zasáhlo i Prahu a nechalo za sebou téměř 20 tisíc poškozených automobilů a škody za necelou miliardu korun. V roce 2013 bouře poškodila cca 900 automobilů a napáchala škodu za přibližně 110 milionů korun. Průměrná škoda na vozidle způsobená bouří byla v loňském roce 29 tisíc korun. Během rekordního krupobití v roce 2010 se pohybovala průměrná škoda okolo 50 tisíc korun.

V porovnání s krupobitím, které zasáhlo rozsáhlé obydlené oblasti, způsobuje „velká voda“ na automobilech výrazně méně škod, důsledky zaplavení však bývají pro vozidlo fatální. Většina motoristů stihne zaplavení vozidla předejít a včas ho přemístit mimo rizikové zóny. Pokud však k zaplavení vozidla dojde, jde většinou o totální škody a pojišťovny ani zástupci autoservisů nedoporučují opravu vozidla a jeho zpětné zařazení do provozu. Znečištěná voda, která zaplaví motorový prostor auta a interiér, ve většině případů napáchá prakticky neopravitelná poškození.

Přečtěte si také:  Zelená karta už nemusí být zelená. Změna platí od 1. července 2020

„Rozsáhlé povodně v roce 2013 zničily či poškodily více než 1300 vozidel a celkový objem škod přesáhl 320 mil. korun. V roce 2013 byla průměrná škoda na vozidlech poškozených povodní 128 tis. korun. Ze statistik vyplývá, že výjimkou nebyla ani povodní vyřazená vozidla v hodnotě několika set korun,“ upozorňuje na škody Marcela Kotyrová z ČAP.

Pojištění proti živlům lze sjednat i v rámci povinného ručení

Auto lze před krupobitím, povodní, požárem, úderem blesku, vichřicí, záplavou, sesuvem půdy, tíhou sněhu či zemětřesením chránit prostřednictvím havarijního pojištění. Některé pojišťovny již nabízejí možnost připojištění živelního rizika k povinnému ručení. Z výzkumu České asociace pojišťoven vyplynulo, že si čeští řidiči častěji chrání svá vozidla proti živlům prostřednictvím havarijního pojištění než připojištěním k povinnému ručení.

I přes relativně nízkou cenu pojištění je, dle výzkumu, před živly prostřednictvím pojištění zajištěna pouze necelá třetina aut. Spoléhat na štěstí a náhody se nemusí vždy vyplatit. „Pokud při bleskové povodni dojde k zaplavení vozidla v hodnotě půl milionu korun, a vozidlo není pojištěno, musí se majitel s takovou škodou vypořádávat sám. Přitom si stačí uzavřít připojištění k povinnému ručení za cca 500 Kč,“ upozorňuje Marcela Kotyrová.

Jak postupovat při nahlašování škody?

 • Škody zdokumentujte (vyfoťte nebo natočte a vytvořte podrobný seznam). V případě povodní je důležité zabránit dalšímu zvyšování škod. Na své samovolné „plavbě“ může auto poškodit další majetek a je zde riziko kontaminace okolí provozními náplněmi či palivem. V této první fázi pomohou auto zajistit hasiči.
 • Nesnažte se po opadnutí velké vody poškozené vozidlo nastartovat. Voda s kalem by se dostala do míst vodou dosud nezasažených a škodu byste tak mohli znásobit.
 • Kromě dokumentace škod si veďte přehled i o všech nákladech, které jste vynaložili na odvrácení dalších škod. I tyto tzv. zachraňovací náklady jsou součástí nároku na pojistné plnění.
 • Nahlaste škodní událost své pojišťovně telefonicky, na internetu, osobně na pobočce nebo na kontaktním centru. Pro řádné nahlášení pojistné události potřebujete:
  • číslo pojistné smlouvy/případně údaje o pojistníkovi,
  • technický průkaz vozidla,
  • telefonický kontakt na vás,
  • další informace (kdy škoda nastala, co bylo poškozeno, kdo poškození zjistil),
  • seznam a výši zachraňovacích nákladů apod.
 •  Je-li patrný vývoj škody, veďte si její průběžnou fotodokumentaci do příchodu pracovníka pojišťovny.
 • Nabízí-li vaše pojišťovna pomoc při odstraňování škod, neváhejte ji využít. Asistenční služby jsou již v dnešní době standardem
Přečtěte si také:  Policisté zastavili řidiče Mercedes-Benzu A 45 AMG, protože jel, jako když ho ukradl. Auto možná sešrotují

Pozor, za škodu na vozidle, které jste záměrně nechali poničit povodní, rozhodně peníze od pojišťovny nečekejte. Naopak riskujete trestní stíhání, protože takový postup je kvalifikovaný jako pojistný podvod. Vaší povinností je škodám na vašem majetku v maximální možné míře předcházet.