audi_rs3_sportback-tankovani-cerpaci_stanice

V říjnu odebrala ČOI přes 230 vzorků pohonných hmot, nevyhověly 2 z nich

Autor: Josef Pelikán - Zdroj: Česká obchodní inspekce - Foto: Pavel Srp - 5. 12. 2023


Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci říjnu. Odebrala 236 vzorků, 2 vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Česká obchodní inspekce (ČOI) pokračovala v říjnu 2023 v pravidelných kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 236 vzorků pohonných hmot, 2 odebrané a kontrolované vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům, což v celkovém hodnocení představuje 0,8 % nevyhovujících vzorků.

Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – říjen 2023

Druh paliva

Odebrané vzorky

v %

Nevyhovující vzorky

% z druhu paliva

motorové benziny

84

35,6

2

2,4

motorové nafty

112

47,5

0

0,0

FAME

0

0,0

0

0,0

směsná motorová nafta

0

0,0

0

0,0

motorová nafta B10

0

0,0

0

0,0

motorová nafta s vysokým obsahem Fame

0

0,0

0

0,0

parafinická motorová nafta

0

0,0

0

0,0

LPG

36

15,2

0

0,0

CNG, bio-CNG

4

1,7

0

0,0

LNG, bio-LNG

0

0,0

0

0,0

Ethanol E85

0

0,0

0

0,0

Celkem

236

100,0

2

0,8

Motorové benziny

ČOI říjnu odebrala a zkontrolovala 84 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu dva vzorky nesplnily jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 243,5 °C a ve druhém případě 224,5 °C, přičemž maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214,0 °C. Ostatní vzorky motorových benzinů jakostní parametry stanovené technickou normou splnily.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 112 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Zákaz prodeje benzinu

ČOI tak v říjnu v jednom případě uložila opatření spočívající v zákazu prodeje motorového benzinu, který nesplňoval požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 7 701 litrů motorového benzinu v hodnotě 299 568,90 Kč.

Oproti září bylo v říjnu zaznamenáno zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových benzinů z 0,0 % na 2,4 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v říjnu odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v říjnu oproti září bylo zaznamenáno zhoršení v celkovém počtu nevyhovujících vzorků z 0,0 % na 0,8 % nevyhovujících vzorků.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Inspektorát

benziny

nafta

LPG

CNG

E85

Celkem

OD

N

OD

N

OD

N

OD

N

OD

N

OD

N

Středočeský a Hl.m. Praha

12

0

16

0

12

0

2

0

0

0

42

0

Jihočeský a Vysočina

12

0

16

0

6

0

0

0

0

0

34

0

Plzeňský a Karlovarský

12

0

16

0

6

0

0

0

0

0

34

0

Ústecký a Liberecký

12

0

16

0

6

0

1

0

0

0

35

0

Královéhradecký a Pardubický

12

0

16

0

0

0

0

0

0

0

28

0

Jihomoravský a Zlínský

12

2

16

0

0

0

0

0

0

0

28

2

Olomoucký a Moravskoslezský

12

0

16

0

6

0

1

0

0

0

35

0

Celkem

84

2

112

0

36

0

4

0

0

0

236

2

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Štítky: , , , , , , , , , , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *