Toyota začíná v Japonsku testovat kontrolu kvality vozovek

Autor: Tisková zpráva - 27. 7. 2018


Společnost Toyota Motor Corporation a město Toyota City zahájí 1. srpna 2018 první ověřovací testování technických kontrol, které budou sledovat kvalitu silničních komunikací v Japonsku s využitím palubních dat získávaných od propojených vozidel.

Na základě ověřovacího testování se bude vyhodnocovat, zda index zhoršování kvality vozovek vypočtený podle údajů o chování vozidel odpovídá skutečnému stavu těchto vozovek. Uvedená zjištění se budou validovat na vzorcích typických regionálních silnic. Toyota má rovněž v plánu opět posunout své technologie na podporu správních služeb zaměřených na přesnější a co nejlépe vyhovující údržbu a kontrolu silničních komunikací v rámci Toyota City.

Toyota City kromě poskytování informací o stavu vozovek získávaných prostřednictvím pravidelných kontrol a silničních hlídek bude hledat možnosti nasazení uvedené technologie pro účely technických kontrol silničních komunikací.

Toyota bude extrahovat palubní data vozidel (detekované dopravní informace a údaje o chování vozidel) a následně provádět analýzy s využitím své vlastní platformy služeb mobility (MSPF – Mobility Service Platform). Kromě poskytování informací o zhoršování stavu komunikací bude analyzovat korelaci uvedených dat se skutečným stavem.

Přesné znalosti o stavu silničních komunikací jsou zárukou každodenního pohodlí, stejně jako bezpečí a jistoty. Může se jednat například o zajišťování preventivních opatření proti výskytu nehod nebo schopnosti zajišťovat evakuační trasy v případě pohromy.

Toyota v současnosti nabízí vlastní mapu sjízdných tras (Passable Route Map), která v reálném čase poskytuje informace o bezpečných trasách v Japonsku během pohrom, kdy se využívají analýzy dat získávaných prostřednictvím vozidel vybavených telematickými jednotkami. V rámci plánovaného ověřovacího testování chce Toyota pokračovat ve vývoji technologie, která analyzuje informace o chování vozidel za účelem spolehlivé digitalizace zhoršování stavu povrchu vozovek, včetně dalšího praktického využití této technologie.

Toyota bude pokračovat ve vývoji technologie pro městské služby a silniční komunikace s využitím propojených vozidel s cílem aktivně podporovat práci místních samospráv.

Toyota začíná v Japonsku testovat kontrolu kvality vozovek

Štítky: , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru