V souvislosti s koncem letních prázdnin a začátkem nového školního roku se v pátek 30. srpna a v sobotu 31. srpna 2019 hradečtí dopravní policisté ve zvýšeném počtu vypravili do terénu, kde dohlíželi na bezpečnost a plynulost silničního provozu. V ulicích samotného Hradce Králové se zaměřili na častý nešvar řidičů, kdy účastníci dopravního provozu nerespektují červené světlo na semaforech.

Dopravně bezpečnostní akce se konala od 8:00 do 17:00 hodin na hlavních křižovatkách v Hradci Králové, neboť tam je jízda na červený signál jednou z častých příčin dopravních nehod. Akce se zúčastnilo 40 policistů ze služby dopravní a pořádkové policie. 

Kromě jízdy na červenou kontrolovali policisté také dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy a dodržování pravidel silničního provozu na místech s vyšším dopravním zatížením, používání bezpečnostních pásů, držení mobilních telefonů v ruce, či technický stav motorových vozidel. 

Během akce zjistili policisté celkem 43 přestupků, z toho 22 byla jízda na červenou. Dále také neukáznění motoristé ve třech případech nepoužili bezpečnostní pásy a 3x telefonovali za jízdy s mobilním telefonem v ruce. Příkazním řízením na místě muži zákona vyřešili celkem 39 přestupků, za něž řidičům uložili sankce v celkové výši 30 300 Kč a 4 přestupky oznámili k dalšímu řízení místně příslušnému správnímu orgánu. 

V případě jízdy na červenou hrozí v příkazním řízení na místě řidičům pokuta do 2 500 Kč. Ve správním řízení pak pokuta 2500 Kč – 5000 Kč. V případě, že spáchali přestupek v posledních 12 měsících alespoň dvakrát či vícekrát, pak je pokuta 4000 Kč – 7500 Kč a zákaz činnosti na 1-6 měsíců. Zároveň je jim připsáno 5 trestných bodů. Za jízdu s mobilním telefonem v ruce pak pokuta na místě až 1000 Kč a 2 trestné body.