dalnice-D1-rekonstrukce

Ředitelství ostře odsoudilo kritiku opravy dálnice D1. Považuje ji za účelově negativní a lživá

Autor: Anina Russová - Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic - Ilustrační foto: Ministerstvo dopravy ČR - 29. 5. 2023


Před několika málo týdny vydal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zprávu týkající se rekonstrukce dálnice D1. Ze zjištění NKÚ vyplynulo, že dálnice byla opravena nekvalitně, na opravených částech zůstávají mosty a nadjezdy ve stavu ohrožujícím bezpečnost dopravy a opravenou vozovku poškozují přetížené kamiony, což zkracuje její životnost. Kontroloři dále upozornili na nekvalitní odstraňování závad, které vytváří nerovnosti na vozovce a má negativní vliv na jízdní komfort. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to ale vnímá jinak a výsledky těchto kontrol označilo za účelově negativní, kdy navíc „obsahují řadu polopravd a nepřesností vytažených z kontextu.“

D1 je prý bezpečná

Ze zprávy NKÚ mimo jiné vyplynulo, že vzhledem ke stavu, je dálnice pro řidiče na některých úsecích až nebezpečná. ŘSD má ale na celou kontrolní akci svůj názor: „Závěrečná zpráva NKÚ o modernizaci D1 nekoresponduje s protokolem o kontrole NKÚ jako celku a je účelově negativní a obsahuje řadu polopravd a nepřesností vytažených z kontextu. Výsledkem modernizace D1 je bezpečná dálnice s vysokým navýšením komfortu jejich uživatelů, což NKÚ na základě několika drobných vad (např. opravená ulomená hrana CB desky) zpochybňuje. S tímto konstatováním se nemůže ŘSD ČR v žádném případě ztotožnit a některé závěry NKÚ vůbec nekorespondují se skutečností.“

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl pak řekl: „Nemíním zpochybňovat kompetentnost kontrolorů NKÚ při kontrole akce Modernizace D1, kdy s vysokým osobním zájmem a nasazením prověřovali tento rozsahem prakticky nejvýznamnější projekt v rámci dopravní infrastruktury v ČR, a ověřili, že při jeho realizaci v rámci investice 28,1 mld. Kč  nebyl porušen zákon, ani jiné předpisy týkající se řádného hospodaření apod. Bohužel však rozsáhlost problematiky v jejím technickém a organizačním rozsahu neumožnila kontrolorům pojmout ji komplexně a výsledkem jsou jednoznačně zavádějící z kontextu vytržené závěry, jejichž prezentace v Tiskové zprávě NKÚ hraničí s dehonestací akce a všech, kteří se na ní podíleli, a nevede ke zlepšení situace, a nepomáhá k dosažení cílů organizací jako je ŘSD ČR, MD ale i NKÚ.“

Drahá a dlouhá modernizace dálnice D1 byla zřejmě k ničemu. Silnice je rozbitá, mosty nebezpečné a chybí odpočívky, ale i váhy na náklaďáky

ŘSD také tvrdí, že jak samotný průběh rekonstrukce, tak i konečný výsledek byl pravidelně kontrolován ministerstvem dopravy, ministerstvem financi, státním fondem dopravní infrastruktury i Evropskou komisí. Výsledkem těchto kontrol měl vždy být negativní nález jakýchkoliv problémů.

„Už během kontroly jsme ale opakovaně postřehli, že NKÚ cíleně hledá jen negativa a detaily, které lze zviditelnit jako chyby. Rozsah samotného projektu a jeho prospěch pro dopravu, Českou republiku, ekonomiku i bezpečnost a komfort cestování miliónů řidičů a lidí, i fakt, že nejvytíženější česká dálnice byla před modernizací z důvodu dlouhodobě zanedbané údržby v havarijním stavu, a realizace kompletní modernizace plného provozu, což všechno kontrola ve své závěrečné zprávě záměrně úplně ignoruje. Tím jednak nereferuje zjištěnou skutečnost, ale především doslova dehonestuje tvrdou práci tisíců lidí – od projektantů, stavařů, stavebních dozorů, technologů až po dělníky!“ vymezuje se vůči způsobu prezentování závěrů kontroly NKÚ Radek Mátl.

Podle ŘSD jsou všechny dosavadní stavby na D1 zprovozněné „a řidiči se nesetkávají při jízdě v úsecích po modernizaci ani s nebezpečím ani s jízdním diskomfortem.“

Štítky: , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru