START_DRIVING-ilustracni_foto-1

Projekt START DRIVING připravil 32 řidičských kurzů pro mladé řidiče ve věku 18-24 let

Autor: Tisková zpráva - Zdroj a foto: START DRIVING -  21. 5. 2020


Projekt START DRIVING je zacílený na začínající a mladé řidiče ve věku 18-24 let. Díky finanční podpoře z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů se po celé republice uskuteční 32 kurzů, které budou pro účastníky zdarma.

Hlavními částmi kurzu jsou zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu včetně nácviku zásad defenzivní jízdy, zvládání rizikových situací na polygonu a nedílnou součástí je i dopravně psychologický seminář. Do projektu jsou kromě Asociace autoškol ČR a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů zapojeni i další partneři – Asociace dopravních psychologů ČR, Platforma VIZE 0, Policie ČR a BESIP. „Účastníci bezplatných zdokonalovacích kurzů se seznámí s pokročilými technikami řízení a také klíčovými zásadami dopravní psychologie, jejichž zvládnutí je předpokladem k bezproblémové budoucí řidičské kariéře. Inspirací nám byl moderní systém vzdělávání řidičů zavedený v Rakousku, kde po jeho implementaci bylo dosaženo významného snížení závažných nehod způsobených začínajícími řidiči,“ vysvětluje Aleš Horčička, místopředseda Asociace autoškol ČR, koordinátor projektu.

Přečtěte si také:  Andreje Babiše chytili za překročení rychlosti. Dělá si z toho legraci a chlubí se tím na instagramu

„Letos poprvé jsme podpořili z Fondu zábrany škod projekt určený pro mladé řidiče, kteří drží ve svých rukou budoucí podobu provozu na silnicích,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, a dodává: „Podle našich statistik škodovosti z povinného ručení totiž vyplývá, že riziko nehody mladého řidiče je více než dvakrát vyšší, proto je důležitá edukace. Je logické, že mladí řidiči nejsou tolik vyježdění, a mohou mít určité obavy a nezkušené reakce. Věřím, že projekt START DRIVING přispěje ke snížení nehodovosti, což je cílem i České kanceláře pojistitelů.“

Současný systém výuky a výcviku v autoškolách je primárně orientován na předávání znalostí příslušných právních norem a zvládání základních praktických dovedností při ovládání vozidla. „To již dávno neodpovídá moderním trendům přípravy nových řidičů, neboť nejsou dostatečně zohledněna specifika a osobnostní nevyzrálost mladých řidičů, jejich schopnost předvídat rizika, volit strategii jízdy adekvátní jejich řidičským dovednostem. Právě toto jsou oblasti, na které cílí obsah programu START DRIVING,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Za Asociaci center bezpečných jízd k projektu předseda Jan Šťovíček doplňuje: „Myslím, že se ve spolupráci s Asociací autoškol a dalšími partnery povedlo připravit dobrý koncept zaměřený z větší části na praktickou část. Mohl by se stát klíčem ke snížení nehodovosti nových řidičů a také k zavedení efektivního systému přípravy nových řidičů v ČR.“ Účastníci si v části bezpečné jízdy na polygonu s vlastním vozem vyzkoušejí zvládání nestandardních jízdních situací. Hlavní myšlenkou, kterou budou lektoři frekventantům kurzů předávat, je však poznatek, že je lepší se do krizové situace v provozu vůbec nedostat. Kurzy jim napomohou uvědomit si řidičské limity jejich i jejich automobilů.

START_DRIVING-ilustracni_foto-2

„Dopravněpsychologická část programu má formou diskuze se začínajícími řidiči upozornit na reálná nebezpečí a hrozby, které čekají na řidiče, pokud budou přeceňovat své síly a riskovat. Tato korekce musí být bezprostřední v rámci absolvování kurzu START DRIVING, aby si okamžitě uvědomili, že na silnici je potřeba se chovat za všech okolností zodpovědně a ohleduplně, s respektem k ostatním účastníkům silničního provozu,“ zdůrazňuje Michal Walter, místopředseda Asociace dopravních psychologů ČR. K hlavním tématům workshopu dopravního psychologa se začínajícími řidiči se řadí plánování jízdy a možná rizika, únava za volantem, emoce při řízení, používání mobilního telefonu a koncentrace na jízdu, alkohol a jiné návykové látky při řízení motorového vozidla, vliv vrstevníků na způsob řízení automobilu, přiměřená rychlost jízdy či bezpečné předjíždění.

Přečtěte si také:  Auto je potřeba umýt i v zimě. Ulevíte tak laku, ale i funkčním částem vozidla, a navíc se vyhnete pokutě

Ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý uzavírá: „Z pohledu dopravní policie je projekt START DRIVING velice přínosný a jsem velmi potěšen, že se vše povedlo připravit tak, aby mohlo dojít k jeho realizaci. Problematice mladých i začínajících řidičů je třeba trvale věnovat náležitou pozornost, neboť právě tato kategorie je z hlediska statistik dopravní nehodovosti jednou z nejrizikovějších. Na základní kurz v autoškole je potřebné navázat edukačními programy, které začínající řidiče připraví na všechna možná úskalí v silničním provozu.“

Policie ČR se do projektu aktivně zapojila v teoretické přípravě a svoji část přednášky v dopolední části kurzu má mj. zaměřenou na aktuální nehodovost v daném kraji. Policie ČR tak svoji mravenčí prací přispívá i k prevenci na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Termíny jednotlivých kurzů a přihlášky na ně najdete na webu.

Štítky: , , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *