papírová převozní značka

Poradna: Může již přihlášené vozidlo dostat převozní značku?

Autor: Pavel Srp - 17. 3. 2014


Tématika zelených papírových převozních značek je poměrně zajímavým a složitým tématem. Už první článek, kdy jsme se jejich problematice věnovali obecně, byl poměrně úspěšný. Mnoho lidí ani nevědělo, že se s nimi nesmí normálně jezdit, ale slouží pouze k nutnému převozu do místa přihlášení vozu.

Před několika dny v naší emailové schránce přistál další dotaz, čtenář se ptal:

„Můj známy zakoupil dne 21.2.2014 u jednoho autosalonu v ČR osobní automobil, který byl veden jako skladový vůz. Toto vozidlo bylo dne 31.5.2013 registrováno na tento autosalon(prý běžná praxe) a v ten samý den, tj. 31.5.2013 byly registrační značky (RZ) a Osvědčení o registraci vozidla (ORV) uloženy do depozita.

Po zaplacení vozidla bylo s prodejcem dohodnuto, že prodejce vozidlo odhlásí z registru a velký technický průkaz bude zaslán kupujícímu poštou.Vozidlo bylo ze strany autosalonu opatřeno zelenou papírovou převozní značkou, která obsahovala všechny údaje, které má mít. Známý s tímto vozidlem a s touto zelenou převozní značkou za zadním sklem vozidla z autosalonu odjel do místa trvalého bydliště. Poté, když mu byl poštou doručen velký technický průkaz následně vykonal s takto označeným vozidlem jízdu do místa STK za účelem vykonání evidenční kontroly vozidla a poté zpět do místa bydliště, kde se náchází i registr vozidel. Vozidlo zaparkoval na parkovišti u budovy registru a vydal se vozidlo registrovat.

Během registrace vozidla si jeden z pracovníků registru všiml tohoto vozidla na parkovišti a mému známému oznámil, že pokud má vozidlo RZ v depozitu, tak vozidlo nemá na veřejné komunikaci co dělat, že se dopustil přestupku a že mu může být vyměřena pokuta ve výši 5 000 – 10 000 Kč a odebrán řidičský průkaz na 6-12 měsíců. Následně mu byla registrem vozidel zelená RZ odebrána.

Proto by mne a mého známého velice zajímalo, jak to teda správně je? Zda autosalon postupoval správně, když vozidlo opatřil zelenou převozní RZ, zda zelená RZ se používá i u vozidel, které již byly registrovány a mají RZ a ORV v depozitu, zda můj známý postupoval správně, když s takto označeným vozidlem vykonal jízdu do místa trvalého bydliště a následně pak jízdu do místa STK k vykonání evidenční kontroly vozidla a zpět do místa bydliště a registrace.

Anebo měl pravdu pracovník registru, když tvrdil, že můj známý s takto označeným vozidlem a které mělo RZ a ORV v depozitu, nesměl na veřejnou komunikaci.“

Obrátili jsme se s tímto dotazem přímo na Ministerstvo dopravy, z něhož nám přišla poměrně obsáhlá odpověď ve stylu takovém, že co není zákonem zakázáno, je vlastně povoleno. Však si odpověď přečtěte sami.

Vážený pane Srpe,

použití tabulek zvláštních registračních značek pro jednorázové použití s omezenou platností u vozidla registrovaného v registru silničních vozidel, které bylo dočasně vyřazeno, není obvyklé.

Níže Vám zasílám vyjádření Odboru provozu silničních vozidel:

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, v platném znění v § 21 odst. 4) uvádí: „Tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností přidělí registrační místo prodejci vozidla, který jimi vybavuje prodaná vozidla jednotlivým zákazníkům, k vykonání potřebné jízdy do místa registrace vozidla. Na tabulce je vyznačena platnost registrační značky, která je stanovena na 10 dnů od jejího vydání. Prodejce nebo registrační místo, které tabulku zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností vydalo, na ni vyznačí, v místě k tomu určeném, datum vydání. Zápis potvrdí otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby.“

Omezení použití tabulek zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností je vztaženo na jízdu od prodejce do místa registrace s časovým limitem 10 dnů. Přímý zákaz použití na vozidlo dočasně vyřazené z registru silničních vozidel není stanoveno.

Postup prodejce tedy nebyl standardní, nicméně k porušení předpisů samotným přidělením dle MD nedošlo. Pokud bylo vozidlo použito pouze v režimu znění zákonných podmínek nelze užití tabulek zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností kvalifikovat jako přestupek podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), podle § 125c odst. 1) písm. a) bod 1.: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena.“ Standardní postup by nicméně měl spočívat v odhlášení vozidla na nového vlastníka a provozovatele s ukončením dočasného vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.

Jsem s pozdravem
Mgr. Andrea Volaříková

Máte také nějaký dotaz? Obraťte se na nás! :) Kontakt najdete TADY.

-PS-

Štítky: , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru