V průběhu roku se dopravní policisté samostatně, ale i ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu Ministerstva dopravy věnují silničním kontrolám, při kterých se zaměřují na provádění kontrolního vážení, jehož součástí je i kontrola patřičných dokladů, sociálních předpisů, technického stavu a rozměrů vozidel. Přetížená vozidla zatěžují pozemní komunikace a může tak být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dalším nebezpečím pak je pohyb přetíženého vozidla při zabrzdění, jeho změna jízdních vlastností a s tím související posun nevhodně zajištěného nákladu.

Samotné kontrolní vážení vozidel je realizováno na základě zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Provádí se na dálnicích, silnicích a místních komunikacích, a to u vozidel, která spadají do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, C, O, R. Kontrola nákladních vozidel a posléze jejich vážení probíhá tak, že ve chvíli, kdy hlídka dopravní policie při pohybu na komunikacích zjistí zájmové vozidlo, je provedeno jeho odklonění a doprovod na stanoviště ke kontrolnímu vážení. Řidiči jsou povinni hlídku následovat až do vzdálenosti, která nepřekročí 16 km v součtu s cestou zpět na místo, kde byl úkon započat a vážení se podrobit. Řidič je dále povinen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení na kontrolní vážení a předložit stanovené doklady.

Kontrolní vážení může zahrnovat kontrolu:

  • Hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy
  • Kontrolu poměru hmotnosti vozidel v jízdní soupravě
  • Kontrolu rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol
  • Kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel jízdní soupravy

Řidič vozidla se může dopustit přestupku pokud:

  • Neuposlechne výzvy policisty, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu vážení
  • Neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení
  • Řídí vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu

Za přestupek pod bodem a., b. může být uložena pokuta příkazem na místě do 30.000 korun, za přestupek pod bodem c. pak do výše 15 000 korun.

V plzeňském kraji policisté od začátku ledna zkontrolovali celkem 71 vozidel, kdy u jednačtyřiceti zjistili porušení uvedeného zákona. V jednatřiceti případech byla překročena stanovená hmotnost vozidla, u deseti automobilů pak neodpovídal jejich rozměr. Policisté na místě uložili pokuty v příkazním řízení v celkové výši 53 300 korun.