Peugeot 2008 GT 1.2 Puretech 155

Peugeot v ČR přechází na WLTP, který poskytuje spotřebitelům realističtější pohled na spotřebu

Autor: Tisková zpráva - Zdroj: Peugeot - Foto: Ondřej Lilling - Grafika: Peugeot - 25. 8. 2020


Protokoly NEDC a WLTP mají stejný cíl: měřit u nového vozidla regulované emise znečišťujících látek (CO / HC / NOx / částice), emise CO2 a spotřebu paliva v průběhu celého cyklu, přičemž jeden protokol nahradí druhý.

Protokol NEDC (New European Driving Cycle = nový evropský jízdní cyklus), který byl zavedený v roce 1992, je zastaralý a od září 2017 je postupně nahrazován protokolem WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure = celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla), který je mnohem blíže skutečným podmínkám používání vozidla.

Nový test WLTP poskytuje spotřebitelům realističtější pohled na regulované emise znečišťujících látek a emise CO2 za pomoci mnohem reprezentativnějších údajů.

Harmonogram definitivního přechodu na WLTP

Protokol WLTP oficiálně nahradil starý zkušební postup NEDC v září 2017 v případě osobních automobilů a v září 2018 v případě lehkých užitkových vozů (třídy II a III).

Aby se z hlediska spotřebitelů zajistilo správné pochopení hodnot NEDC a WLTP, trvá od září 2017 do ledna 2021 přechodné období. Během této doby se v jednotlivých zemích používají u spotřeby a emisí CO2 uváděných v energetických klasifikacích, brožurách, letácích či na webových stránkách buď hodnoty NEDC, nebo hodnoty WLTP, nebo obojí, ale vždy stejné hodnoty pro všechny výrobce v daném státě.

Hodnoty WLTP se používají od září 2018 ve Finsku, od ledna 2019 v Portugalsku a od 1. 3. 2020 ve Francii. Některé evropské země, včetně České republiky, budou nadále až do prosince 2020 používat hodnoty CO2 dle NEDC (např. Itálie, Španělsko atd.)

Celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP)

Celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP) umožňuje měřit regulované znečišťující látky (CO / HC / NOx / pevné částice), emise CO2 a spotřebu paliva v průběhu celého cyklu.

Tento nový postup zavedl realističtější testovací podmínky s cílem poskytnout zákazníkům reprezentativnější údaje.

Testy probíhají v technických zkušebnách (UTAC ve Francii) na základě standardizovaných jízdních cyklů (čas, rychlost, výbava vozu, teplota atd.), a to stejným způsobem pro všechny výrobce.

Od NEDC k WLTP

V dnešní době se řidiči stále více zabývají otázkami životního prostředí, a regulované emise znečišťujících látek (CO, HC, NOx, částice), emise CO2 a spotřeba paliva se proto staly faktory, na které spotřebitelé při nákupu vozidla kladou důraz. Je proto důležité, aby se zkušební podmínky co nejvíce přiblížily skutečnému provozu.

Pro jasnější vysvětlení uvádíme hlavní rozdíly mezi těmito dvěma testovacími postupy:

 

NEDC

WLTP

Doba cyklu

20 minut

30 minut

Vzdálenost cyklu

11 kilometrů

23,25 kilometrů

Řízení

2 fáze: řízení ve městě 66 % / řízení mimo město 34 %

4 fáze: řízení ve městě 52 % / řízení mimo město 48 %

Průměrná rychlost

34 km/h

46,5 km/h

Maximální rychlost

120 km/h

131 km/h

Vliv příplatkové výbavy

Příplatková výbava a její dopad na regulované emise (CO, HC, NOx, částice) a spotřebu paliva se nezohledňují

Příplatková výbava a její dopad na regulované emise znečišťujících látek (CO, HC, NOx, částice), emise CO2 a spotřebu paliva se zohledňují

Řazení (manuální převodovka)

Předem pevně dané stupně řazení

Řazení rychlostních stupňů podle vlastností vozu

Testovací teploty

Měření prováděné při teplotě 20–30 °C

Měření prováděné při teplotě 23 °C, poté při 14 °C u emisí CO2

Výhody testu WLTP

Nový test WLTP poskytuje spotřebitelům realističtější pohled na emise vozu, protože zkušební podmínky jsou mnohem blíže skutečným jízdním podmínkám.

WLTP ukládá nově definované, mnohem přísnější testovací podmínky a zavádí testování při vyšší rychlosti a s výrazně delší testovací dobou (30 minut místo 20).

Pro dosažení reprezentativnějších emisí CO2 zahrnuje nový homologační protokol jak standardní vybavení, tak i veškerou příplatkovou výbavu vozu. Tím se získají hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 na základě aerodynamiky, hmotnosti a valivého odporu konfigurovaného vozu s veškerou standardní i příplatkovou výbavou.

Kromě toho byl protokol WLTP vyvinut s využitím skutečných údajů o řízení získaných z celého světa. WLTP proto lépe reprezentuje běžné způsoby jízdy. Byl vyvinut za účelem využití jako univerzálního testovacího cyklu. Emise znečišťujících látek a CO2 lze tak nyní celosvětově srovnávat. Evropská unie a další regiony však budou test používat různými způsoby v závislosti na svých zákonech a dopravních předpisech.

V současné době se protokol používá pouze v Evropě.

PEUGEOT_308_tech

PEUGEOT_308_tech2

Jaké změny čekají spotřebitele?

Jedním z cílů WLTP je poskytnout spotřebiteli realističtější srovnání mezi automobily z hlediska regulovaných emisí znečišťujících látek (CO, HC, NOx, pevné částice), emisí CO2 a spotřeby paliva.

Cílem homologačního protokolu je umožnit srovnání všech nabídek na trhu podle stejného standardu měření, což již NEDC umožnil. Protokol WLTP přináší zejména realističtější hodnotu spotřeby. Vývoj homologačního protokolu proto poskytuje jednotný standard měření pro všechna vozidla v Evropě, který je reprezentativnější a více se blíží skutečnému použití.

Dnes je u každého vyrobeného auta přiložen certifikát shody, který obsahuje hodnoty CO2 podle aktuálního testu WLTP. Na základě tohoto oficiálního dokladu, který lze popsat jako rodný list vozidla, může být vůz registrován kdekoli v Evropě.

Je důležité si uvědomit, že schvalovací protokol nemá dopad na výkon ani spotřebu paliva v reálném provozu. Ohlášené hodnoty úrovní emisí CO2 však budou realističtější, protože nový protokol WLTP lépe odráží každodenní používání vozidla na základě jeho konkrétní konfigurace. Hodnota spotřeby a emisí CO2 bude dle protokolu WLTP u vozidel se spalovacím motorem vyšší a hodnota dojezdu u  elektromobilů a plug-in hybridů (PHEV) bude nižší, než hodnoty uváděné podle NEDC.

Test WTLP poskytuje realističtější výsledky než test NEDC, ale nemá vliv na výkon ani spotřebu paliva vozů ani na dojezd elektromobilů.

Štítky: , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru