Oranžová na semaforu neznamená absolutní povinnost zastavit

Od Anina Russová | Foto: Pavel Srp - 18. 6. 2022 2

Všichni ví, že semafor má tři barvy, že na červenou se nejezdí, na zelenou ano a na oranžovou se má řidič buď připravit k jízdě nebo se připravit k zastavení. Jenomže zákon pamatuje i na to, že ona „příprava k zastavení“ tak úplně nevyjde.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích říká, že ve chvíli, kdy svítí oranžové (resp. žluté) světlo na semaforu, musí řidič zastavit před značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ nebo „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením.

Přečtěte si také:  Pokyny policisty v křižovatce fungují stejně jako semafor. Jejich nerespektování je jako průjezd na červenou

Stejný zákon, konkrétně jeho paragraf 70 ale také říká: „Je-li však toto vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.“ Nejde si to ale vyložit tak, že budou řidiči používat oblíbené „to bylo ještě zelený“. Oranžovou je možné projet opravdu jen ve chvíli, kdy padla těsně před průjezdem křižovatky, například ve chvíli, kdy by to řidiči možná dobrzdil, ale ten za ním už možná ne, a vznikla by nehoda.

Zelená na semaforu neznamená vždy pokyn k okamžité jízdě. Červená naopak není zeď a někdy ji projet můžete

Případná pokuta za projetí křižovatky na oranžovou, tedy ve chvíli, kdy měl řidič zastavit a zůstat stát, se pohybuje na místě do 2000 Kč, ve správním řízení pak do 2500 Kč. Ovšem ti, kteří by to nestihli a projeli na červenou, čeká mnohem přísnější trest. Na místě mohou počítat s pokutou 2500 Kč, ve správním řízení 5000 Kč (nebo 7500 Kč, pokud přestupek spáchá dvakrát a vícekrát za 12 po sobě jdoucích měsíců), a v případě opakovaného přestupku také zákaz řízení až na 12 měsíců.