General Motors Co. (NYSE: GM) a PSA Group (Paris: UG) dnes oznámily uzavření dohody, podle které se dceřiná společnost GM Opel / Vauxhall a evropské operace GM Financial stanou součástí skupiny PSA v rámci transakce, v níž byly tyto aktivity oceněny na 1,3 miliardy € (Opel / Vauxhall) a 0,9 miliardy € (GM Financial).

Po spojení s divizí Opel / Vauxhall, která vygenerovala v roce 2016 obrat ve výši 17,7 miliardy €, se skupina PSA stane druhou největší automobilkou v Evropě, s podílem na trhu ve výši 17 %.

Vytvoření pevných evropských základů pro skupinu PSA na podporu jejího celosvětového ziskového růstu

„Jsme hrdí na to, že spojujeme svoje síly s Opel / Vauxhall a zavazujeme se pokračovat v rozvoji těchto skvělých značek a urychlit jejich obnovu,” uvedl Carlos Tavares, předseda představenstva PSA. „Vážíme si všeho, čeho značky Opel / Vauxhall a jejich talentovaní zaměstnanci dosáhli, stejně jako výjimečného dědictví celého podniku. Máme v úmyslu při řízení PSA a Opel / Vauxhall zachovat identity jednotlivých značek. Značky Opel / Vauxhall již společně vytvořily vynikající modely pro evropský trh, a jsme proto přesvědčeni, že jsme získali správného partnera. Vnímáme to jako přirozené rozšíření našeho partnerství a těšíme se, že ho povýšíme na další úroveň. Jsme přesvědčeni, že se nám s naší podporou podaří obnovu značek Opel / Vauxhall výrazně urychlit. Současně hodláme dodržet závazky, které má GM vůči zaměstnancům Opel / Vauxhall,” pokračoval Carlos Tavares.

Urychlit transformaci GM a vytvořit hodnotu

“Jsme velmi potěšeni, že společnost GM s našimi respektovanými kolegy z Opel/Vauxhall a PSA vytvořila novou příležitost k posílení dlouhodobé výkonnosti našich společností tím, že dále rozvinou úspěchy našeho předchozího spojenectví,” uvedla Mary T. Barra, generální ředitelka GM.

„Pro GM jde o další významný krok současného plánu, jehož cílem je zlepšit výsledky a urychlit dynamiku. Přetváříme naši společnost a dosahujeme konzistentních rekordních výsledků pro naše akcionáře díky disciplinovanému přidělování zdrojů ve prospěch výrobních investic s nejvyšší návratností a ve prospěch nových technologií, které nám umožňují definovat budoucnost individuální mobility,” dodala Mary T. Barra.

“Jsme přesvědčeni, že tato nová kapitola umožní značky Opel a Vauxhall ještě více dlouhodobě posílit. Máme radost, že přispíváme k budoucímu úspěchu a posilujeme potenciál tvorby přidané hodnoty skupiny PSA prostřednictvím našich společných ekonomických zájmů a trvalé spolupráce na současných, ale i vzrušujících nových projektech,” uzavírá Mary T. Barra.

Dlouhodobá konsolidace obou společností

Transakce přinese skupině PSA výrazné úspory z rozsahu a umožní synergie v oblasti nákupu, výroby a výzkumu a vývoje. Do roku 2026 jsou očekávány roční synergie ve výši 1,7 miliardy €, významná část by přitom měla být dosažena do roku 2020, což by mělo přispět k urychlení oživení značek Opel / Vauxhall. Skupina PSA očekává, že divize Opel / Vauxhall dosáhne díky úspěšnému partnerství s GM provozní marže ve výši 2 % do roku 2020 a 6 % do roku 2026 a do roku 2020 bude generovat provozní free cash flow.

PSA společně s BNP Paribas rovněž získají veškeré evropské aktivity GM Financial European Operations prostřednictvím nově vytvořeného společného podniku s podíly 50/50, který si podrží současnou evropskou platformu i tým. Tento společný podnik bude plně konsolidován společností BNP Paribas a zaúčtován na základě ekvivalenční metody společností PSA.

Transakce je dalším krokem plánu GM na transformaci společnosti, která dosáhla v posledních třech letech rekordních výsledků a do roku 2017 vstoupila s dobrým výhledem, a nyní umožní vyplatit akcionářům výraznou část kapitálu. Posílí hlavní činnost GM, která se tak bude moci soustředit na trvalý vývoj nejziskovějších aktivit včetně vyspělých technologií, jež mají zcela převrátit budoucnost a akcionářům přinesou velkou hodnotu.

Operace přispěje k okamžitému zlepšení upraveného zisku EBIT, upravené marže EBIT a upraveného free cash flow určeného pro automobilovou výrobu a přinese odstranění rizikových položek z rozvahy. GM tak bude moci snížit potřeby likvidity na 2 miliardy $ a bude moci urychlit odkupy akcií, podle podmínek na trhu.

Společnost GM se bude také podílet na budoucím úspěchu tohoto zkombinovaného subjektu díky vlastnictví opčních listů na nákup akcií PSA. GM a PSA také očekávají další spolupráci při pokračujícím zavádění elektrifikačních technologií a pokračování stávajících dohod o dodávkách pro Holden a některé modely Buick. PSA také může pro potenciální dlouhodobé dodávky systémů palivových článků využít společného podniku GM/Honda.