dalnice

Dnes byl slavnostně otevřen dokončený úsek jihočeské dálnice D3. Nový, více než 8kilometrový úsek, spojuje obce Bošilec a Ševětín a navazuje na další stavební úseky budované dálnice. Dálniční úsek bude až do konce letošního roku pro řidiče bez poplatku. Rychlé spojení na jih Čech je v současné době nejrozestavenější novou dálnicí u nás.

Aby bylo možné nový úsek optimálně dopravně využívat, je součástí zprovoznění i 1 kilometr z vedlejší stavby D3 Ševětín – Borek. Zprovozněno tedy dnes bylo celkem 9,1 kilometrů zbrusu nové dálnice.

„Chci poděkovat Ředitelství silnic a dálnic, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, zhotovitelům stavby i zástupcům místních samospráv, díky jejichž spolupráci můžeme dnes otevřít tento úsek řidičům,“ řekl 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. „Nový dálniční úsek zlepší bezpečnost provozu a zvýší rychlost i komfort cestování. Tento nový úsek nebude do konce letošního roku pro řidiče zpoplatněn,“ dodal.

Nově otevřený úsek dálnice měří 8,1 kilometru. Součástí úseku jsou i 4 dálniční mosty a jeden podchod pro pěší. Úsek Bošilec – Ševětín bude primárně sloužit jako náhrada stávající silnice I/3, která ve stávající podobě již nedostačuje potřebám provozu. Nový dálniční úsek řidičům nejen zrychlí jejich cestu, ale zároveň povede k zvýšení bezpečnosti provozu.

Po otevření úseku Bošilec – Ševětín je stále na dálnici D3 rozestavěno 30,5 kilometrů nové komunikace. Jedná se především o obchvat Českých Budějovic, který tvoří úsek D3 0310/II Hodějovice-Třebonín v délce 12,6 kilometrů a úsek 3 0310/I Úsilné-Hodějovice s plánovanou délkou 7,2 kilometru. Dále je ve výstavbě i dálnice mezi Ševětínem a Borkem, ze kterého by dnes zprovozněn již výše zmíněný 1 kilometr. Po zbytku úseku by se měli řidiče svézt již na jaře příštího roku.

Dálnice D3 bude po svém dokončení sloužit jako hlavní dopravní tepna mezi Prahou a Jihočeským krajem s návazností na dálniční síť v sousedním Rakousku. Po svém dokončení by měla dálnice D3, která bude vedena v trase Praha – České Budějovice – Rakousko, měřit 170 kilometrů. D3 v celé své délce bude součástí evropské silnice E55, která vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka.

Přečtěte si také:  Zkušební úsek na dálnici A39 zprovozněn: Volkswagen sbírá anonymizovaná data pro autonomní jízdu

Společně s dnešním úsekem má Ředitelství silnic a dálnic v současné době v ČR rozestavěno 247,1 km dálnic a silnic I. třídy, z čehož nové úseky dálnic tvoří 131,4 km. Kromě D3 patří mezi nejrozestavěnější dálnice D35, kde je v současné době ve výstavbě 27 kilometrů nové dálnice, a dálnice D11, kde probíhá stavba na celkem 22 kilometrech. Dále se modernizuje 51,9 km dálnice D1 a 63,8 km tvoří novostavby na silnicích I. tříd.