chladici-kapalina

Motor vozidla vytváří velké množství tepla, které, pokud není odvedeno, může způsobit vážné poškození. To je důvod, proč je nemrznoucí kapalina pro provoz automobilu nezbytná. Po smíchání s destilovanou vodou a nalití do chladiče pomáhá nemrznoucí kapalina regulovat teplotu motoru a současně chrání a maže různé kovové části v systému chlazení motoru. 

Co je nemrznoucí kapalina a proč je pro automobil tak důležitá?

Nemrznoucí kapalina je obarvená kapalina, kterou nalijete do chladiče (zpravidla spolu s destilovanou vodou), kde pomáhá regulovat teplotu motoru. Klíčovou složkou je etylenglykol, který snižuje teplotu tuhnutí vody a zvyšuje teplotu varu. To pomáhá zabránit zamrznutí, varu nebo odpařování vody v chladiči.

Přečtěte si také:  Příprava vozidla na zimu neobnáší jen přezutí pneumatik

Nemrznoucí kapalina je spolu s palivem a olejem nezbytná pro řádně fungující motor. Bez ní by teplo ze spalování způsobilo rychlé přehřátí motoru, nebo dokonce jeho úplné zadření. Nemrznoucí kapalina také maže součásti chladicího systému, které přicházejí do styku s vodou, a chrání kovové součásti před korozí. 

Je nemrznoucí kapalina totéž co chladivo?

Pojmy „nemrznoucí kapalina“ a „chladivo“ se často zaměňují, ale není to správné. Nemrznoucí kapalina je součástí chladiva motoru. Přesnější je říci, že chladivo je směs nemrznoucí kapaliny a vody.

Samotná voda k ochlazování motoru nestačí. Teplo ze spalování nakonec způsobí, že začne vřít. V létě by se samotná voda mohla odpařit a v zimě by mohla zamrznout, což by mohlo být pro motor katastrofální. Většina výrobců automobilů doporučuje mít v chladiči směs vody a nemrznoucí kapaliny 50/50. 

Přehřívající se motor? Julia vysvětlí, že příčin je spousta a nikdy to nevěstí nic dobrého

Proč je třeba nemrznoucí kapalinu měnit?

Stejně jako u všech kapalin v automobilu se i kvalita nemrznoucí kapaliny postupem času zhoršuje a nakonec se stává kyselejší. To způsobuje korozi, která může poškodit chladič a další důležité součásti chladicího systému, jako je vodní čerpadlo, hadice, termostat či víčko chladiče.

V chladiči se také může nahromadit rez, nečistoty a jiné škodlivé částice. Takové nečistoty zhorší schopnost nemrznoucí kapaliny regulovat teplotu motoru. To může vést k přehřátí motoru, prasknutí bloku motoru, nebo dokonce k přivaření pístu k válci. 

Jak často by se měla nemrznoucí kapalina měnit a jak to mám dělat?

Vždy si nejprve přečtěte návod k použití. Obecně platí, že byste měli nemrznoucí kapalinu vyměňovat každých 48 000 km nebo každé tři roky, podle toho, co nastane dříve. 

Přečtěte si také:  Příprava vozidla na zimu neobnáší jen přezutí pneumatik

Před výměnou nemrznoucí kapaliny nechte chladič a motor alespoň hodinu vychladnout. Otevřete kapotu a zkontrolujte, jestli nejsou na chladiči a hadicích praskliny nebo netěsnosti. Poškozené díly bude třeba vyměnit nebo opravit. Odstraňte víčko chladiče. Uvolněte vypouštěcí zátku chladiče a vypusťte chladicí kapalinu. Utáhněte zátku, doplňte chladič destilovanou vodou a nechte 10 minut běžet motor. Nechte motor vychladnout a znovu kapalinu vypusťte. Nalijte do chladiče proplach a doplňte destilovanou vodou. Tento postup opakujte, dokud nebude voda při vypouštění čistá. Nakonec naplňte chladič směsí nemrznoucí kapaliny a destilované vody 50/50 a nasaďte víčko chladiče. 

 

Jak nalít nemrznoucí kapalinu do automobilu

Nechte motor a chladič alespoň hodinu vychladnout. Namíchejte přesnou směs nemrznoucí kapaliny a destilované vody v poměru 50/50. Opatrně sejměte víčko chladiče, přidejte nemrznoucí roztok a nasaďte víčko. 

Přečtěte si také:  Příprava vozidla na zimu neobnáší jen přezutí pneumatik

V případě postupů, jako je tento, má nejvyšší váhu návod k použití, proto si jej vždy nejprve přečtěte. Je také důležité si uvědomit, že chladicí systém automobilu je pod tlakem a hromadí nebezpečné množství tepla. Nikdy neprovádějte tento úkol, když motor a chladič jsou horké. Nedodržení správných bezpečnostních opatření může mít za následek vážný úraz.