V posledních dnech evidují policisté zvýšený počet střetů motorových vozidel se zvěří. Není výjimkou, že na lince 158 přijmou operační důstojníci i 12 takových oznámení v průběhu jedné noci. Střety vozidel se zvěří se stávají nejen v lesích či v neobydlených částech, ale také v blízkosti větších měst. 

Například na dálnici D11 museli dálniční policisté z Prav ke střetu se zvěří vyjíždět v posledních třech dnech hned čtyřikrát. Všechny čtyři dopravní nehody se staly pozdě večer či krátce před svítáním. Ve třech případech se vozidlo střetlo se srnou, v jednom případě s divokým prasetem. U všech řidičů přitom dechová zkouška vyloučila přítomnost alkoholu, z toho je zřejmé, že přestože je řidič plně soustředěný na jízdu a dodržování pravidel, může ho komplikace v podobě střetu se zvěří potkat. Samotná srážka se zvěří je pak nemilým překvapením, které může náhle změnit chování řidiče, jehož reakce může v důsledku ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu a vylekat a popřípadě ohrozit i ostatní řidiče. 

Právě na dálnici řidiči díky oplocení silničního tělesa vstup zvěře nepředpokládají, ale opak je pravdou. Zde dochází nejčastěji ke střetu vozidla se zvěří v okolí nájezdů a výjezdů. Právě tam by řidiči měli dávat největší pozor. 

Střet se srnou klidně za půl milionu. Kolizí se zvěří přibývá

Ačkoliv ke srážce může dojít v kteroukoliv denní dobu, má vysoká zvěř tendenci pohybovat se za svítání a za soumraku. Obzvláště aktivní jsou pak v době páření od října do prosince. Zvíře při nočním oslnění světlomety vozu ztratí možnost identifikovat polohu přijíždějícího auta, protože noční živočichové vidí ve tmě lépe než za světla. Oslnění světly tak zvíře zmate, to pak zůstane stát strnule na silnici a neuteče.

Prevencí střetu je snížená rychlost, zraková kontrola obou stran silnice a soustředění se na možnost náhlého objevení zvířete. Je běžné, že řidiči ve tmě spatří záblesk očí zvířete dříve, než zvíře celé. 

Co dělat v případě hrozícího střetu se zvěří?

Nikdy nestrhávejte volant ani nekličkujte. Když je střet se zvířetem nevyhnutelný, je lepší do něj najet, než se pokoušet o riskantní vyhýbací manévr. Podle dostupných odhadů odborníků může až třetina všech nehod, při nichž auto vrazí do stromu, vzniknout proto, že se řidič snaží vyhnout zvířeti. Jakmile se zvěř objeví na silnici, je třeba vypnout dálková světla, přibrzdit a pomalu pokračovat. A být dále na pozoru. Divoká zvěř se často pohybuje ve stádech. Proto je dobré počítat s dalšími kusy v okolí silnice.

Co dělat, pokud ke střetu došlo? 

Když střetu nezabrání ani prudké brzdění a stane se nehoda, řidič by měl ihned poté zapnout výstražné blikače a postavit na silnici varovný trojúhelník. Pokud dojde při střetu dopravního prostředku se zvířetem ke smrti zvířete, je řidič povinen nahlásit to mysliveckému hospodáři dané honitby, který přijede a označí uhynulé zvíře žlutou plombou. Usmrcené či zraněné zvíře by motorista určitě neměl ze silnice odklízet. Mohlo být nemocné, a to laik jen stěží pozná a zraněné zvíře může člověka ošklivě poranit. Kontaktujte proto bezplatnou linku 158. Operační důstojník ví, koho pro bezpečné odklizení zvěře z komunikace kontaktovat. Zvíře nenakládejte do auta. Mohlo by to být později posouzeno jako pytláctví.