plzenska_ulice_praha-cyklopruh-parkovani

Na mostě nebo na dálnici. Řidiči občas zapomínají, že jsou místa, kde nesmí zastavit a stát

Od Anina Russová | Zdroj: Zákon o provozu na pozemních komunikacích - Foto: Pavel Srp - 18. 7. 2022


Každý řidič zažil situaci, kdy musel z jakéhokoliv důvodu zastavit. Někdy taková situace vznikne nezávisle na jeho vůli, třeba v koloně, ale jindy si řidič třeba jen potřebuje odskočit. Jenomže zákon přesně definuje místa, kde zastavit a stát nesmí. A to ani ve chvíli, kdy je potřeba odskočení opravdu naléhavá.

Co je zastavení a stání?

Jakkoliv se následující pojmy učí v autoškole, je dobré si je čas od času zopakovat. Dle zákona „stát“ znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení. A „zastavit“ zase uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

Místa, kde ani jedno není povoleno jsou nejčastěji definována dopravním značením. Ovšem jsou místa, kde značky být nemusí, a přesto na nich zastavit a stát nesmíme.

Žlutá čára na silnici není jen na okrasu. Určuje zákaz stání, zákaz zastavení, ale také místo, kam nesmí řidiči vjet

Mosty, přechody nebo dálnice

Pamatujme, že stát a zastavit nikdy nesmíme v nepřehledné zatáčce, na horizontu, na přechodu a pět metrů kolem něj, na křižovatce a blíže než pět metrů před a za ní (vyjma v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně), na zastávce a 30 metrů před a pět metrů za ní, na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a blíže než 15 metrů před nimi a za nimi, na mostě, na tramvajovém pásu, v připojovacím, odbočovacím a vyhrazeném pruhu, na dopravním okruhu, na dálnici, v jiném než pravém jízdním pruhu a na místech označených žlutou plnou (zákaz zastavení) nebo přerušovanou čárou (zákaz stání) na kraji silnice.

Pamatujme, že Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

Jak to dělat správně?

Pokud se rozhodnete zastavit a stát v místech, která nejsou na seznamu výše, pamatujte, že vždy je nutné stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace. Na jednosměrné pozemní komunikaci pak jak vpravo, tak vlevo.

Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro oba směry jízdy. Stejně tak při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy.