MOIA: Nová značka Volkswagenu propojí automobil s novým světem mobility

Autor: Tisková zpráva - 9. 12. 2016


Koncern Volkswagen oficiálně představil svou novou společnost MOIA, která bude poskytovat služby pro mobilitu, na technické konferenci „Tech Crunch Disrupt“ v Londýně. Výrobce automobilů tímto krokem důsledně pokračuje ve své proměně v poskytovatele trvale udržitelné mobility s vedoucím postavením v celosvětovém měřítku. „Prostřednictvím společnosti MOIA se chceme naučit lépe chápat nové formy mobility, dávat jim v budoucnosti ještě atraktivnější podobu a nabízet je v mnohem komplexnějším pojetí než dnes, střižené na míru nejrozmanitějším potřebám. Přestože v budoucnosti už nebude každý člověk majitelem vlastního automobilu, chceme společností MOIA přispívat k tomu, aby každý mohl být nějakým způsobem zákazníkem našeho koncernu,“ říká Matthias Müller, předseda představenstva koncernu Volkswagen.

Automobilový průmysl prochází razantní proměnou. Inovativní, digitálně propojené služby pro mobilitu slibují vedle klasického obchodu s automobily vysokou růstovou dynamiku. Největší výrobce automobilů v Evropě vytváří se společností MOIA předpoklady k tomu, aby byl trvale úspěšný napříč všemi značkami i v budoucím světě mobility. Koncern Volkswagen navíc hodlá novou obchodní divizí realizovat do roku 2025 značnou část svého obratu.

„MOIA je nezávislou společností v rámci koncernu Volkswagen, která bude vyvíjet a prodávat vlastní služby pro mobilitu, a to samostatně nebo v rámci partnerství s městy a stávajícími dopravními systémy. Koncernové značky budou souběžně pracovat na svých specifických službách. Ve střednědobém horizontu chceme patřit mezi největší globální hráče v oblasti služeb pro mobilitu. Za tím účelem se budeme snažit získávat nejlepší ‚mozky‘ a nově zakládané technologické společnosti,“ říká Ole Harms, generální ředitel společnosti MOIA.

Nová společnost koncernu Volkswagen bude mít sídlo v Berlíně, kde bude v první fázi pracovat padesátičlenný tým, který se má do konce roku 2017 rychle rozrůst. „Metropole Berlín je ideálním místem pro inovativní společnost s orientací na budoucnost, jako je MOIA, protože zde jsou zastoupeny kreativní ‚mozky‘ a ‚start-upy‘, které potřebujeme pro výstavbu naší nové obchodní divize. Se společností MOIA chceme dokázat, že inovativní řešení mobility je možné realizovat i mimo Silicon Valley,“ vysvětluje Harms.

Další důležitou lokalitou pro společnost MOIA bude v Německu město Hamburk. Koncern Volkswagen již na podzim letošního roku uzavřel s hanzovním městem na tříleté období strategické partnerství v oblasti mobility. Jeho cílem je vytvořit ještě ekologičtější, bezpečnější, spolehlivější a efektivnější městskou mobilitu. Z tohoto partnerství získané poznatky budou využívány také v budoucích projektech společnosti MOIA v Evropě.

Přečtěte si také:  Volkswagen Caddy lze už objednat i ve verzi na CNG

MOIA může jako součást koncernu Volkswagen navíc na celém světě stavět na produktové a inovační síle a infrastruktuře ostatních 12 koncernových značek.

Obchodním vedením společnosti MOIA byli pověřeni Ole Harms (generální ředitel), Dr. Frank Dilger (finanční ředitel) a Robert Henrich (provozní ředitel), kteří se svých funkcí ujmou od 1. ledna 2017. Vedení společnosti MOIA bude mít po ruce také poradní sbor, vedený Thomasem Sedranem, který je vedoucím koncernové strategie ve společnosti Volkswagen AG.

„S potřebami zákazníků se mění také model obchodu s automobily. Ve velkých aglomeracích na celém světě sílí trend odklonu od vlastnění automobilu ke ‚sdílení‘ mobility a k ‚mobilitě na zavolanou‘. Koncern Volkswagen proto zakotvil do svého programu pro budoucnost ‚TOGETHER – Strategie 2025‘ jako klíčové prvky nová řešení mobility a digitální služby, aby se stal i v této oblasti celosvětově vedoucím poskytovatelem,“ říká Sedran.

MOIA bude znamenat individuální mobilitu pro každého. Pohodlnou, k dispozici na povel tlačítka, cenově dostupnou a bez nutnosti vlastnit automobil. Největším potenciálem pro společnost MOIA bude v prvním kroku obchodní oblast zprostředkování jízdy prostřednictvím aplikace („ride hailing“). Koncern Volkswagen si již připravil cestu k novým konceptům mobility majetkovým vstupem do společnosti Gett, která patří mezi největší světové zprostředkovatele služeb „spolujízdy na zavolanou“. Uživatelé aplikace Gett si mohou již ve více než 100 městech na celém světě pohodlně, stisknutím tlačítka, rezervovat jízdu, doručovací služby nebo logistické služby.

„Se společností Gett realizujeme jasně definovanou strategii expanze v Evropě – teprve nedávno jsme se třemi koncernovými značkami spustili první společnou iniciativu zahrnující atraktivní pakety vozidel pro řidiče služby Gett na růstovém trhu v Moskvě. Další trhy budou v dohledné době následovat,“ říká Harms.

MOIA se zároveň zaměří na druhou velkou obchodní oblast společného sdílení. Cílem je vytvořit vlastní služby „sdílení na zavolanou“ prostřednictvím aplikace, známé též pod označením connected commuting (propojené dojíždění). MOIA usiluje o vytvoření komplexních řešení dopravy, která zvýší efektivitu individuální dopravy a veřejné hromadné dopravy. Díky tomu bude možné zabránit zbytečným jízdám s jednou osobou v rámci individuální dopravy a lépe využívat stávající silniční infrastrukturu. Tento přístup se zaměří i na dopravu překračující hranice města. První pilotní projekty v této oblasti budou spuštěny již v roce 2017.

Štítky: , , , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít na začátek