33448_12-2021_-_mobilize_ez-1_prototype

Mobilize se zaměřuje na zákazníky, kteří chtějí přijmout udržitelnější a sdílené formy mobility. Mobilize reaguje na nové potřeby uživatelů a vytváří trvale udržitelné energetické ekosystémy v souladu s cílem skupiny Renault dosáhnout uhlíkové neutrality a s její ambicí rozvíjet pojem cirkulární ekonomiky.

Mobilize je značka s misí

Mobilize jde dále než automobil. Značka nabízí nová řešení pro dopravu osob a zboží z bodu A do bodu B s vozidlem nebo bez něj. Nové nabídky v oblasti mobility uspokojují očekávání spotřebitelů, podniků, měst a krajů.

Přečtěte si také:  Tesla už nebude přijímat Bitcoiny za svá auta. Kryptoměna ztrácí na hodnotě

Mobilize koncentruje aktivity skupiny Renault v oblasti řešení mobility, energie a dat a využívá zkušeností RCI Bank & Services v oblasti financování, nástrojů řízení a optimalizace flotil.

Značka vytvoří partnerství a nové otevřené ekosystémy, aby získala podstatné výhody v oblasti načasování a úspor a současně pomohla automobilovému průmyslu splnit důležité cíle:

  • Snížit rozdíl mezi užíváním a náklady na vozidlo za hodinu, kdy nejsou vozidla 90 % času používána
  • Zvýšit zůstatkovou hodnotu a vyhnout se tak tomu, aby mělo vozidlo za tři roky poloviční hodnotu, než mělo v době, kdy bylo nové
  • Přispět ke splnění cíle dosáhnout nulových emisí CO2

33452_16-2021_-_mobilize_ez-1_prototype

„Jsme velmi potěšeni, že se můžeme podílet na změně světa automobilů, který přechází od vlastnictví k užívání v době a v místě, kde to potřebujete. Kromě automobilového sektoru bude Mobilize nabízet širokou škálu inovativních služeb v oblastech mobility, energie a údajů. Díky řadě partnerů se trvale snažíme maximalizovat užívání vozidel pro zjednodušené, více trvale udržitelné a dostupné cesty pro osoby a zboží, a to vše při snižování vlivu na životní prostředí,“ říká Clotilde Delbos, Generální ředitelka Mobilize

Kombinace hardware a software, vozidel a služeb v oblasti otevřených ekosystémů

Mobilize nabízí flexibilní služby v oblasti mobility pro osoby a zboží, uzpůsobené vývoji očekávání zákazníků, podniků a měst. Řeší tak konkrétní problémy tím, že přináší doplňková řešení do tradičního schématu nákupu vozidla. Tím, že podporuje větší využívání zboží díky cirkulární a sdílené ekonomice, Mobilize přispívá k udržitelnější budoucnosti.

Kromě toho bude moci Mobilize s potenciálem více než 6 000 prodejních míst Renaultu v Evropě nabízet řešení v oblasti mobility pro užívání od jedné minuty až do několika let pro všechna města a všechna území.

Přečtěte si také:  Přísně tajné: Podívejte se na místo, kde se rodí prototypy Škoda

Mobilize se bude opírat také o své portfolio start-upů v oblasti mobility a energetiky, aby navrhla nejlepší řešení pro své zákazníky.

Vozidla určená pro služby v oblasti mobility

Mobilize již má k dispozici velké konkurenční výhody pro vstup na trh mobility. Vychází ze zkušeností skupiny Renault s konstrukcí a výrobou vozidel a s jejím vedoucím postavením v oblasti elektromobilů v Evropě.

Mobilize má také k dispozici své vlastní týmy vývojářů a konstruktérů a bude nabízet řadu vozidel určených pro tyto účely. Vozidla budou modulární, robustní, 100 % na elektrický pohon a konstruovaná pro intenzivní užívání a budou uspokojovat nové potřeby v oblasti mobility: cesty s řidičem, samostatné sdílení, dodání na stanovenou adresu, poptávková doprava.

Snadné získání flotily díky finančním službám

RCI Bank & Services je hlavním partnerem umožňujícím Mobilize zajistit jeho zákazníkům snazší přístup k finančním službám a zajištění leasingu na základě platby za jednotlivou operaci. Tímto způsobem mohou být náklady na získání flotily variabilní.

Rostoucí používání vozidel díky počítačovým platformám zaměřeným na mobilitu, údaje a umělou inteligenci

Mobilize počítá s Renault Software Factory, Software Republic a s jejími partnery pro rozvoj špičkových algoritmů a počítačových programů pro zpracování údajů umožňujících lepší plánování budoucí poptávky uživatelů a lepší rozdělení vozidel. Mobilize hodlá zvýšit míru užívání vozidel o nejméně 20 %.

Služby v oblasti údržby a recyklace flotil sdílených automobilů

Jakmile již nebude možné naše vozidla používat, tak se o ně postarají naše oddělení údržby a recyklace  v Renault Re-Factory. Jakmile již nebudou baterie  elektromobilů  vhodné pro užívaní  v automobilech, Mobilize je bude recyklovat a dá jim druhý život jakožto zdrojům stacionární energie.

33450_14-2021_-_mobilize_ez-1_prototype

Závazek pro uhlíkovou neutralitu, cirkulární ekonomiku a prodloužení životnosti vozidel

Mobilize vychází z bohatých zkušeností skupiny Renault v oblasti elektromobilů, zejména pro řízení cyklu životnosti baterií.

Mobilize se zaměřuje na rozvoj energetického ekosystému, který zahrnuje chytrá řešení nabíjení a pokročilá řešení ukládání energie s cílem podpořit energetickou transformaci. Značka nabízí soubor řešení, která mohou být začleněna do Smart Islands, chytrých čtvrtí nebo jiných území, jako jsou města, a která pomohou dosáhnout uhlíkové neutrality.

Pro ještě větší podporu elektromobility nabízí Mobilize řešení, která usnadňují získání elektromobilu. Značka tak vyvíjí dobíjecí kartu umožňující zákazníkům snadno lokalizovat veřejné dobíjecí stanice a platit pomocí jedinečného platebního systému v celé Evropě. Pro zákazníky flotil elektromobilů a hybridních vozidel s možností dobíjení nabízí Mobilize přes svou dceřinou společnost Elexent lepší dostupnost dobíjecí infrastruktury v celé Evropě.

Přečtěte si také:  BMW Digitální klíč Plus se představuje. Svůj iPhone ani nebudete muset vyndat z kapsy

Mobilize EZ-1: Prototyp pro sdílenou mobilitu

Prototyp Mobilize EZ-1 je emblematickým vozidlem nové značky. Vyjadřuje vizi v oblasti designu: služba v srdci designu vozidel. Je to nové řešení městské mobility vytvořené pro sdílené užívání. Inovativní bude i prodej: uživatelé budou platit pouze za to, co užívají na základě času a ujetých kilometrů. Vozidlo má připojení na internet a nabízí přístup bez hesla a je v interakci se svými uživateli přes jejich chytré telefony.

EZ-1 je agilním elektromobilem pro 2 osoby. Měří na délku jen 2,3 metru a zabere proto minimum místa. Prosklené dveře shora dolů nabízejí uživatelům jedinečný pohled na okolní prostředí ve městě. Hbitý, dynamický a dostupný, splyne s městem.

Prototyp Mobilize EZ-1 je vybaven inovativním systémem výměny baterie. Toto alternativní řešení oproti tradičním dobíjecím zařízením umožňuje využívat vozidlo non-stop. Je také zkonstruováno s dodržením principů cirkulární ekonomiky. Je z 50 % vyrobeno z recyklovaných materiálů a po skončení životnosti bude z 95 % recyklováno díky zařízení Re-Factory ve Flins.

Přečtěte si také:  Česko je jako automobilová popelnice Evropy. Svaz dovozců automobilů chce prosadit dotace na elektromobily

„Prototyp EZ-1 je prostředkem mobility, který se začlení do města. Je agilní, dynamický a inkluzivní a je symbolem nové značky Mobilize. Je to vozidlo, které povede uživatele k účinnější a odpovědnější mobilitě,“ prohlašuje Patrick Lecharpy, ředitel designu Mobilize.