dalnice d1

Letošní prázdniny budou opět ve znamení oprav dálnic a silnic I. třídy. Nejsložitější situace bude na dálnici D1, kde se současně modernizuje pět úseků. Řidiči mířící na dovolenou po nejvytíženější české dálnici proto musejí počítat s případnými komplikacemi v podobě hrozících kolon a dbát na dodržování pravidel bezpečného provozu.

„V případě, že dojde ke komplikacím a provoz na dálnici zastaví nehoda, okamžitě zasahují složky Integrovaného záchranného systému. Jejich prioritou je vyprostit posádky aut uvězněných ve stojících vozidlech, což v případě potřeby probíhá v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Mohou ovšem nastat i situace, kdy kolona nevznikla z důvodu nehody. V takovém případě je prioritou, aby netrvaly dlouho. „Řidiči zároveň musí vědět, co se stalo, že probíhá řešení a přibližný odhad času, kdy se kolona rozjede,“ dodává ministr Kremlík. Informace o vzniklých mimořádných událostech proto budou nově uváděny na tabulích sloužících pro provozní informace.

S případnou kolonou by řidiči měli dopředu počítat a mít dostatečné množství pohonných hmot (minimálně polovinu nádrže), dále by s sebou měli mít pravidelně užívané léky, dostatečné množství vody a jídla, nabíječku na telefon, baterku a pro děti bezpečnou hračku a polštář.