[Not a valid template]Řeknete si, co je na tom tak složitého? Ale ono to až zase tak jednoduché není. Smlouvu nelze vypovědět jen tak, ale má to svá pravidla.

Nejčastěji se ukončení smlouvy provádí výpovědí ke konci pojistného období – písemná výpověď  musí  být doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.

Pokud chcete přerušit smlouvu dříve, máte možnost:

  • Podat výpověď do 2 měsíců od uzavření pojištění – po uplynutí 8 denní výpovědní lhůty, pojištění zaniká.
  • Vypovědět smlouvu při nesouhlasu s úpravou výše pojistného – do 1 měsíce od chvíle, kdy  bylo doručeno oznámení o změně pojistného
  • Oboustranná dohoda – mezi poskytovatelem a pojistníkem
  • Přerušení pojištění při dočasném vyřazení vozidla z registru
  • Zrušení smlouvy pokud vůz přestal fyzicky existovat
  • Zrušení smlouvy při odcizení vozidla

Máte-li jakékoliv další dotazy, navštivte stránky www.finkap.cz a třeba zde najdete odpověď na svůj dotaz. 😉

PR