V návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu, který jednoznačně potvrdil skutečnost, že Česká kancelář pojistitelů vymáhala v řadě případů po českých motoristech „příspěvek nepojištěných“ neoprávněně, začala iniciativa STOPČKP zastupovat klienty, jež chtějí již zaplacené finance vrátit zpět.

Dle výkladu spolupracující advokátní kanceláře K.M.V.S. docházelo ze strany České kanceláře pojistitelů k neoprávněnému obohacování. Problém se týká především těch, kteří v daném období své vozidlo neprovozovali na pozemních komunikacích (vozidlo bylo např. nepojízdné a odstavené mimo pozemní komunikace). Současně se nárok týká i těch, kteří příspěvek zaplatili na základě domnělé prekluzivní lhůty, jak Česká kancelář s oblibou tvrdila.

Veškeré další informace a postup naleznete na internetových stránkách STOPČKP.

logo-ckp