Bezpochyby jste se už někdy na silnici setkali s bezohledným, ne-li dokonce pirátským chováním ze strany jiného řidiče. Někdy vám prostě jenom nedají přednost z vedlejší, jindy nedají blinkr a přejedou do vašeho pruhu bez ohledu na vás. V tom horším případě se vás snaží různými brzdícími a jinými manévry prostě ohrozit nebo snad i zranit. Někdy se stává, že takové případy jsou velmi sporné. Buď je málo důkazů nebo svědků. Poté se už jedná jen o tvrzení proti tvrzení a případ je odložen. V horším případě jsou oběti považovány za viníky nehody.

Přemýšlel jsem, jak takovým sporným situacím předcházet. Řešení je nasnadě: Záznamové zařízení. Prostě a jednoduše se v dnešní době dá koupit digitální kamera s vysokokapacitním záznamovým médiem, kam se vejdou hodiny nahrávek. Kamera se připevní na čelní nebo i zadní okno a může zaznamenávat vše, co se na silnici před vámi nebo i za vámi děje. V dnešní době není problém pro ty lepší a dražsí systémy zaznamenávat rychlost, trasu, převýšení (vše podle GPS) a čas – už si připadáte jako dálniční policie ve spojených státech?

A právě v tom byl donedávna problém, vy nejste policie a vaše nahrávka není ověřenou policejní nahrávkou.

Ovšem před nějakou dobou byla použita nahrávka z bezpečnostní kamery k usvědčení pachatele z přestupku. Situace se odehrála v Plzni. Řidič při couvání naboural jiné auto, z čehož ho usvědčila nahrávka kamerového systému blízké sportovní haly. Řidič se ale bránil tím, že použití záznamu je v rozporu s právem na ochranu osobnosti.

Je nutno vždy přísně individuálně uvážit o legitimitě cíle, kterého má být prostřednictvím provedení tohoto důkazu dosaženo. Na straně druhé musí být posouzena přiměřenost užitého postupu. Jde tak nejen o posouzení konfliktu práva na ochranu soukromí na straně jedné a zájmu společnosti na ochraně před deliktním jednáním, odhalení a potrestání takového jednání na straně druhé, ale především o konfrontaci práva na ochranu soukromí zaznamenané osoby s ústavně zaručenými právy osoby, která záznam pořídila, například pro potřeby případně uplatňovaného nároku na náhradu škody způsobené protiprávním jednáním. Soudem bylo rozhodnuto, že v tomto případě záznamy použít lze.

Soudci ale upozorňují, že nejde o precedent a každá situace musí být posuzována jednotlivě a se vší obezřetností!

Za mě má české soudnictví palec nahoru za to, že se nemusíme cítit bezbranně, když se nám na silnici přihodí nějaké bezpráví.

Video, při kterém se taková kamera může hodit:

-TJ-