hyundai-virtualni-realita- (1)

Automobily postupně odrostly své roli pouhého dopravního prostředku. Ve stále větší míře představují rozšíření našich životních prostorů a pro mnohé řidiče a cestující se stávají jejich druhým domovem. Automobiloví designéři v evropském designérském centru HDCE (Hyundai Design Center Europe) citlivě reagují na tyto změny a začínají v designérských procesech ve stále větší míře využívat virtuální realitu.

Proces vytváření designu automobilu tradičně zahrnuje několik kroků včetně časově náročné výroby mnoha fyzických hliněných modelů, jejichž účelem je věrně vyjádřit různé nápady designérů. Dojde-li nakonec k zamítnutí příslušného návrhu, musí designéři začínat znovu od začátku. Než se produkt dostane do výroby, přijde tak vniveč velké množství práce, což pochopitelně zvyšuje náklady.

HDCE nyní může díky virtuální realitě posuzovat, a dokonce i vnímat jak exteriér, tak interiér produktu ještě dřív, než se stane fyzickou skutečností. Nápad vytvořit virtuální model interiéru existuje již cca deset let. V současnosti je technologie konečně tak vyspělá, aby mohlo designérské centrum HDCE navrhovat tvarová řešení automobilů efektivněji a využívat ji nejlepším možným způsobem.

„Náš virtuální model interiéru dokládá úsilí značky Hyundai o zlepšování našich pracovních procesů zaváděním nejmodernějších inovací, jež například podporují výrobu finálního ‚hliněného‘ modelu automobilu,“ říká Thomas Bürkle, šéfdesignér designérského centra HDCE. „Virtuální realita nejenže urychluje a usnadňuje naše designérské procesy, ale také nám umožňuje lépe uspokojovat požadavky zákazníků značky Hyundai.“

Virtuální model interiéru používaný značkou Hyundai

Virtuální model interiéru přináší do vývojového procesu mnoho výhod. Především umožňuje rychlou vizualizaci designérských dat i variant barev a materiálů, a to již v raných fázích vytváření návrhu proporcí a tvarů. Tato data jsou souběžně sdílena s inženýry již v této rané fázi, což umožňuje nepřetržitou komunikaci mezi oběma odděleními. Virtuální model interiéru je rovněž skvělým nástrojem pro rychlé porovnávání. Vzhledem k tomu, že je každý krok uložen v cloudu, může být model nepřetržitě optimalizován a také na něm mohou pracovat příslušná oddělení v různých koutech celého světa.

Designérský proces s využitím virtuální reality zjednodušuje práci automobilovým designérům značky Hyundai, protože zkracuje dobu, potřebnou k realizaci jejich nápadů ve formátech 3D. Vytváří prostor pro posuzování bezpočtu barevných a materiálových variant, ale také umožňuje dynamickou prezentaci funkčnosti, například u pohyblivých dílů.

Přečtěte si také:  Koncept Hyundai Prophecy nemá volant, ovládá se joysticky

hyundai-virtualni-realita- (2)