Drtivou většinu nehod si řidiči zaviní sami. Absolutně nejvíce se bourá v Praze, kde je doprava velmi specifická

Autor: Josef Pelikán - Zdroj: Portál nehod - Foto: Policie ČR - 30. 11. 2023


Naprosto přesvědčivě zaujímá Praha nechvalné první místo z hlediska počtu nehod v rámci České republiky. Bez ohledu na velikost krajů či jejich umístění Praha s průměrným počtem více než 19 tisíc nehod ročně za sebou s dalekým odstupem nechává všechny ostatní kraje České republiky. Například Středočeský kraj, který je po Praze druhý nejhorší z hlediska počtu nehod, jich má ročně o celou třetinu méně.

Ve srovnání s „nejlepším“, Karlovarským krajem je Praha z hlediska počtu nehod horší téměř 10x. Absolutní většinu, 69,8 procenta, nehod přitom způsobí řidiči svou nezpůsobnou jízdou. Dalších 20,7 % nehod pak vznikne nedáním přednosti v jízdě a 6 % je způsobeno nepřiměřenou rychlostí. Na rozdíl od ostatních krajů podíl nehod, které vzniknou tak, že jejich viníkem není řidič, je minimální – pouhá 3 %. Vyplývá to z údajů Portálu nehod, který již více než dva roky pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice. „Doprava v Praze je velmi specifická, ukazují to všechny statistiky nehodovosti, které máme k dispozici. Nehody velmi často souvisí s velkou intenzitou dopravy, jejich příčinou jsou dlouhé kolony nebo náhlá změna plynulosti provozu. I z tohoto důvodu se chystáme při výpočtu rizikovosti vybraných míst v Praze zohledňovat počet vozidel, která daným úsekem projíždí. Dokážeme tak zjistit nejen absolutní, ale také relativní nehodovost, která nám poskytne další informace o výši rizika pro řidiče,“ komentuje Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Nejhůře je na Praze 4

Oblastí s největším počtem dopravních nehod je obvod Praha. Ročně se zde stane průměrně 5 531 nehod – tedy téměř 30 % všech nehod na území Prahy. Je to poměrně logické – Praha 4 je oblastí, kterou protíná magistrála navazující na příjezd po D1, zároveň zde vede městský okruh a tzv. Jižní spojka. Je zde silná tranzitní a dálková příjezdová doprava, kdy veškerá doprava, která směřuje do Prahy po D1, se ocitne nejprve na Praze 4. Zde se zároveň setkává se silnou pražskou dopravou – ať už individuální, nebo městskou – obsluhující hustě obydlené rezidenční oblasti na jihovýchodě hlavního města.

Následují Praha 3 s průměrně 4 670 nehodami ročně, Praha 2 se 4 478 a Praha 1 s průměrně 4 356 nehodami ročně. Zajímavostí je, že u Prahy 3 je oproti ostatním částem poněkud vychýlen podíl jednotlivých příčin nehod, kdy způsob jízdy řidičů je příčinou 66,6 % dopravních nehod a nedání přednosti v jízdě 23,7 % nehod, zatímco u ostatních městských částí má nedání přednosti v jízdě podíl kolem 20 % a naopak nesprávný způsob jízdy zaviní více než 70 % nehod. Městské uličky v rezidenční zástavbě Žižkova zřejmě řidičům přinášejí řadu rébusů z hlediska toho, kdo má přednost a jak správně uplatňovat pravidlo přednosti zprava.

Největší problém jsou křižovatky. Ty jsou často komplikované, s obrovskou frekvencí provozu, s dálkovou i místní dopravou, tramvajemi a dalšími záludnostmi, které mohou často řidiče zaskočit. Zvláště když řada z nich se ve velkoměstském provozu pohybuje pouze příležitostně. Nejčastěji se bourá na mimoúrovňové křižovatce ulic Kbelská a Novopacká poblíž letiště Kbely, kde se stalo 128 nehod se 14 zraněními. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu a škody podle policie dosáhly téměř 11,5 milionu Kč. Na druhém místě se umístila s 93 nehodami a 15 zraněnými křižovatka ulic Klárov a Valdštejnská. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti při odbočování vlevo a škody podle policie činily téměř 12 milionů Kč.

Štítky: , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru