dalnice-d1-modernizace
Foto: Ministerstvo dopravy ČR

V roce 2021 by do dopravních staveb mohlo jít rekordních 128,7 miliardy korun. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury nyní projde připomínkovým řízením.

„Nejvíce peněz půjde v příštím roce do více než stovky kilometrů nových dálnic a desítek kilometrů obchvatů měst na silnicích I. třídy, konkrétně to bude 62 miliard korun určeno Ředitelství silnic a dálnic. Správa železnic pak může na investice do koridorů, bezpečnějších přejezdů nebo mostů předběžně počítat s částkou 54 miliard. Rozpočet SFDI také počítá s příspěvkem krajům na silnice II. a III. tříd ve výši 4 miliardy korun,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Do celkových 128,7 miliard korun rozpočtu SFDI bylo kromě národních zdrojů (91,7 mld.) a evropských fondů (22 mld.) zapracováno využití nového opatření v rámci Next Generation EU, které bude poskytnuto mimo jiné na nástroj na podporu oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility) ve výši 15 miliard korun.

Přečtěte si také:  Na řidiče se chystá úplná uzavírka D1. Zkomplikuje cesty na prodloužený víkend i na dovolenou

V průběhu roku 2021, resp. roku 2022 se předpokládá postupné dočerpávání prostředků OPD 2014-2020 alokovaných v předmětných prioritních osách a specifických cílech pro ŘSD a Správu železnic. V období střednědobého výhledu bude připraven značný objem jmenovitých investičních akcí a bude nutné odpovídajícím způsobem zajistit potřebné zdroje rozpočtu SFDI. S ohledem na tuto skutečnost pokračuje SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy v zavádění nových způsobů financování jako je, např. realizace akcí formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru PPP.

Struktura užití prostředků rozpočtu SFDI na rok 2021 (v mil. Kč)

Druh výdaje Národní EU RRF Celkem
Běžné výdaje 45 601 64 0 45 665
Kapitálové výdaje 46 099 21 913 15 000 83 012
Celkem* 91 700 21 977 15 000 128 677

*zaokrouhleno