pojisteni-novy-obcansky-zakonik-2

Už je to tady zase. Zvláštní. Je mezi námi jen málo těch, které by to překvapilo. Ceny povinného ručení se zvyšují.
A proč tentokrát? Nejrizikovější jsou prý mladí řidiči a ti bez historie. Pojišťovna se u nich nemá o co opřít. Tito motoristé musí proto očekávat vyšší sazby. To letos údajně proto, že nový občanský zákoník zrušil tabulky, podle kterých pojišťovny vyplácely škody na zdraví. Částky odškodného, které pojišťovny musí platit obětem nehod, tak podle pojišťoven vzrostly až o čtvrtinu. V minulosti už jsme zaznamenali důvod, že vliv na vyšší náklady měly i povinné odvody do Fondu zábrany škod a placení výjezdů hasičského záchranného sboru. Fondu zábrany škod musí pojišťovny platit 3 % z vybraného povinného ručení a platí i paušální poplatky hasičům 5600 Kč za hodinu zásahu. Skoro se zdá, že důvod se vždycky najde. Musím uznat, že to ale zní docela logicky, a tak, když je to tady, je potřeba s tím „pracovat”.

Co tedy může mít zcela opačný vliv na cenu pojistného u povinného ručení? V „tomto kole“ porostou ceny mladým a řidičům bez historie. Hlavní roli zde evidentně hrají bonusy či případné malusy. Bonusy můžou snížit cenu pojistného až o 50 %, u některých pojišťoven může být přiznaná sleva i 55 %.

Bonus je sleva, o kterou se snižuje sazba povinného ručení za měsíce pojištění, kdy řidič (pojistník) jezdil bez nehod. Za každých 12 měsíců bez nehody získává slevu z pojistného. Zpravidla jde o 5 %. Po celou dobu pojištění se pojistníkovi načítají měsíce za bezeškodní průběh a podle jejich počtu pak má nárok na určitou výši slevy. Výši slevy si pojišťovny někdy upravují a nemusí vždy platit základní pravidlo 12 měsíců 5 %. Vždy je to ale vylepšení pro dobré řidiče s vysokým počtem „vyježděných“ měsíců bez nehody, tedy zvýšení slevy dle individuálně vyhlášených pravidel.

Malus je naopak přirážka k pojistnému za každou pojistnou událost, při které došlo k plnění pojišťovny. Za každou takovou pojistnou událost odečte pojišťovna příslušný počet měsíců (podle konkrétní pojišťovny) od celkového počtu bonusových měsíců a navýší pojistné. Po každé další způsobené nehodě opět dojde k odečtu měsíců. Po vyčerpání bonusu se pojistník propadne do malusu, tzn. přirážka na pojistném, která může, opět v závislosti na té které pojišťovně, až zdvojnásobit cenu pojištění.

No, a jak se tedy mladý a „nevyježděný“ řidič může dostat prostřednictvím vyšších bonusů k nižší ceně pojistného? Hojně využívanou možností je jiný pojistník. Ano, smlouvu sjednává například někdo z rodiny, kdo má vysoký bonus již přiznaný. A nemusí to být jen někdo z rodiny (maminka, děda , starší sourozenec, …), ale třeba i dobrý kamarád. Pojišťovny tuto praxi nemají rády, a tak se ji snaží eliminovat. Většinou v případě shodného vlastníka, provozovatele i pojistníka pak systém pojišťovny na základě vnitřně nastavených pravidel generuje nižší cenu, což ale klient zas tak úplně nevnímá a tudíž neocení. Pokud já vím, pak jediná pojišťovna, která při shodnosti vlastníka, provozovatele i pojistníka nabízí “hmatatelnou“ slevu ve výši 15 %, je Uniqa. Tohle je varianta jistě přiměřeně dostupná, ale skrývající nebezpečí pro hodného dědu či kamaráda, který svolí být pojistníkem. V případě nehody pojišťovna snižují dosažený bonus a tato sankce dopadá na pojistníka. A jak by na svoji „pomoc“ mohl „zastupující pojistník” doplatit u námi vybraných pojišťoven?

 • Allianz pojišťovna, a.s.
  Za každou pojistnou událost vzniklou v průběhu pojištění se doba škodného průběhu v rámci stupnice bonusu snižuje o 36 měsíců – 15 %, přičemž měsíc, ve kterém k pojistné události došlo, se do doby škodného průběhu nezapočítává.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
  Za každou rozhodnou událost se zkracuje délka rozhodné doby vždy o 24 měsíců – 15 %
 • Česká pojišťovna , a.s.
  Rozhodná událost je škodní událost spojená s výplatou pojistného plnění, na základě které se snižuje délka rozhodné doby o 36 měsíců – 15 %
 • Generali pojišťovna, a.s.
  Rozhodná doba se snižuje za každou rozhodnou událost o 24 měsíců – 15 %
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
  Za každou rozhodnou (pojistnou událost) se dosažený stupeň bonusu snižuje vždy o 2 stupně (24 měsíců – 10 %)
 • Uniqa pojišťovna , a.s.
  Za každou pojistnou událost z POV se bezeškodní doba snižuje o 36 měsíců – 15 %
  POV EKONOM – za každou pojistnou událost z POV se bezeškodní doba snižuje o 60 měsíců – 25 %

Malinkou náplastí pro „náhradního pojistníka“, ale i pro každého pojistníka stiženého pojistnou událostí, může být tzv. “První škoda bez vlivu na bonus”. Některé pojišťovny do svých nabídek zahrnují možnost zachování ceny pojistného (tedy výše bonusu) i po první události. Každá další už ale postih ve formě nižší slevy s sebou přinese. A jak to vypadá s první škodou u našeho vzorku pojišťoven?

 • Allianz pojišťovna, a.s.
  Je součástí POV Exklusiv
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
  Tuto výhodu nenabízí
 • Česká pojišťovna , a.s.
  Zahrnuto v POV Exclusive Plus, Exclusive Max, Premium
 • Generali pojišťovna, a.s.
  Tuto výhodu nenabízí
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
  Tuto výhodu nenabízí
 • Uniqa pojišťovna , a.s.
  Obsaženo v POV SUPER u limitů 100/100 a 150/150 mil.Kč

Další možností, jak si sáhnout na nevyježděné bonusy, je využití bonusu třetí osoby. Sleva je pak stanovovaná z bonusů žadatele a další osoby. Lepší z obou možností (vyšší bonus) je pak využit pro výpočet slevy na pojistném. A čí bonus je možné takto použít? Opět vzorek z vybraných pojišťoven:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
  Umožňuje převedení bonusu mezi manželi a mezi RČ a IČ téže fyzické osoby
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
  Převod není umožněn
 • Česká pojišťovna , a.s.
  Rozhodnou dobu je možné převádět mezi jednotlivými osobami trvale žijícími s pojistníkem ve společné domácnosti. Vždy však je možné převést rozhodnou dobu pouze v rámci stejného druhu pojištění a stejné kategorie vozidel, která jsou pro potřeby výpočtu rozhodné doby rozdělena do těchto kategorií:
  a) jednostopá vozidla a motorové tříkolky a čtyřkolky,
  b) osobní a nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg,
  c) přívěsy a návěsy všeho druhu,
  d) ostatní vozidla,
  za předpokladu, že za zaniklé pojištění je sjednáno pojištění nové
 • Generali pojišťovna, a.s.
  Převod je možný mezi manžely nebo IČ (OSVČ) a RČ
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
  Převod je umožněn mezi IČ (podnikatel na OSVČ) a RČ (rodné číslo)
 • Uniqa pojišťovna , a.s.
  Přenos PŠP je možný pouze mezi stejnými druhy vozidel (nelze kombinovat). Přenos PŠP je možný pouze mezi stejnými osobami – IČ a RČ

V dobách nedávno minulých byl problém s dokládáním nároků pro bonus u havarijního pojištění. Naštěstí pojišťovny vcelku rychle pochopily, že zbytečnou byrokratickou administrativou a svoji nevůlí k novinkám přicházejí o peníze. Dnes už je běžná praxe tzv. převodu bonusu z povinného ručení na pojištění havarijní. Vzali jsem „do hry” náš už známý vzorek pojišťoven, abychom zjistili, zda a jak se k převodům bonusů z POV na HAV stavějí:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
  Ano, lze převádět v plném rozsahu bonus z POV na HAV
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
  Přenesený bonus z POV lze uplatnit v maximální výši 50 %. Nelze uplatnit pro cizí státní příslušníky, v krátkodobém a sezónním pojištění, při čtvrtletní platbě
 • Česká pojišťovna , a.s.
  Ano, lze převádět v plném rozsahu bonus z POV na HAV
 • Generali pojišťovna, a.s.
  Možnost převodu bonusu z povinného ručení na Havarijní pojištění, pojištění Allrisk, Retro (allrisk).
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
  Ano, lze převádět v plném rozsahu bonus z POV na HAV
 • Uniqa pojišťovna , a.s.
  Ano, lze převádět v plném rozsahu bonus z POV na HAV

Je vidět, že správná kombinace a využití bonusů je velmi zásadním faktorem pro to, kolik za pojištění svého plechového oře člověk zaplatí. A ušetřené peníze se vždycky hodí někde jinde. Nebo ne?

Zajímalo by vás něco jiného z oblasti autopojištění? Napište nám svůj dotaz a my se ho pokusíme zodpovědět. Poradnu si pro vás připravil pojišťovací makléř, společnost Finkap s.r.o.

pojisteni-novy-obcansky-zakonik-2