Audi Smart Energy Network pilot project: eco-electricity intelli

Audi Smart Energy Networks: inteligentní řízení ekologické elektrické energie

Autor: Tisková zpráva - 19. 1. 2018


Chytrá energetická síť Audi Smart Energy Network v experimentálním provozu poprvé interaguje s elektrickou sítí, což má velký význam pro její stabilitu. Audi tak propojuje automobil, obytný dům a zásobování elektrickou energií do inteligentní energetické sítě.

V rámci výzkumného projektu zajišťuje Audi společně s dalšími partnery experimentální provoz chytré energetické sítě Audi Smart Energy Networks v domácnostech v aglomeraci Ingolstadtu a curyšském regionu. Fotovoltaické elektrárny různých velikostí jsou přitom kombinovány se stacionárními akumulátory. Řídicí software curyšského start-upu Ampard inteligentně rozděluje elektrickou energii, získávanou ze slunečního záření, na základě aktuální nebo plánovatelné potřeby mezi automobil, domácnost a topení. Pilotní projekt je jedinečný svou interakcí s elektrickou sítí. Prostřednictvím integrovaného komunikačního rozhraní jsou všechna zařízení společně propojena do virtuální elektrárny a tvoří chytrou elektrickou síť (smart grid).

Síťově propojené domácí zásobníky energie poskytují tzv. rezervní výkon. To znamená, že vyrovnávají výkyvy mezi výrobou a spotřebou a stabilizují síťovou frekvenci, protože na krátkou dobu stacionárně ukládají menší množství energie. Vlastní spotřeba je přitom optimalizována. Provozovatelé fotovoltaických elektráren zvyšují podíl elektrické energie ze slunečního záření na své spotřebě a zároveň snižují své náklady na odběr elektrické energie.

„Elektrickou mobilitu chápeme v kontextu celkového systému zásobování energiemi, který je ve stále větší míře založen na obnovitelných zdrojích. Naše průkopnická role spočívá ve schopnosti dodávat v rámci experimentálního provozu elektrickou energii do elektrické sítě. Tím je poprvé i na úrovni jednotlivých domácností možné přispívat k rovnováze celé elektrické sítě,“ říká Dr. Hagen Seifert, vedoucí trvale udržitelných produktových konceptů ve společnosti Audi.

Audi se na cestě k prémiové mobilitě s nulovými emisemi zabývá také službami, které přesahují rámec automobilu jako produktu. Důležitou součástí je přitom propojení všech oblastí života, v němž je automobil dokonale integrován do síťově propojeného okolí. Středem pozornosti jsou zejména služby, týkající se automobilu a životního prostředí.

Štítky: , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru