11 společností zahájilo spolupráci na výstavbě vodíkových čerpacích stanic

Od Tisková zpráva | 23. 5. 2017 0

Společnosti Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Corporation, Honda Motor, JXTG Nippon Oil & Energy, Idemitsu Kosan, Iwatani Corporation, Tokyo Gas, Toho Gas, Air Liquide Japan, Toyota Tsusho Corporation a Development Bank of Japan podepsaly předběžnou smlouvu o spolupráci v rámci rozsáhlého projektu výstavby vodíkových čerpacích stanic pro vozidla poháněná palivovými články (FCV).

Cílem předběžné smlouvy je urychlit výstavbu vodíkových čerpacích stanic v současné rané fázi komerčního využívání vozů FCV, a to formou „celojaponského“ přístupu, založeného na spolupráci těchto 11 společností.

Nová snaha vychází ze „Strategického plánu pro vodík a palivové články“ japonské vlády z března 2016, jehož cílem je do konce fiskálního roku 2020 nabídnout v Japonsku celkem 160 funkčních vodíkových čerpacích stanic pro 40 tisíc vozů typu FCV.

Vzájemná spolupráce těchto společností by měla podpořit poptávku po vozech poháněných vodíkovými palivovými články.

Těchto 11 firem zváží ještě v roce 2017 založení nové společnosti. Jejím cílem by mělo být dosažení stabilního tempa výstavby vodíkových čerpacích stanic a prosazení vozů typu FCV a soběstačnosti komerčního provozování vodíkových čerpacích stanic prostřednictvím snižování nákladů. Sem patří i revize předpisů ze strany státních orgánů, a to konkrétně aktivit zaměřených na rozvoj vodíkové společnosti v Japonsku. Uvedených 11 firem do budoucna zvažuje i širší zapojení dalších společností do projektu.