Kromě nejrůznějších pokrokových vylepšení v oblasti jízdní dynamiky, bezpečnosti a designu se řada špičkových technologií objevila i v interiéru nového GS, který všem pasažérům nabízí jedno z nejpohodlnějších prostředí pro cestování.

Příkladem je technologie „Energy-Saving Airflow Control“ (zkr. S-Flow) vyvinutá s cílem poskytnout maximální cestovní komfort při současné úspoře energie. Nový systém S-Flow je desetkrát výkonnější než soustava klimatizace v modelu GS předchozí generace. Součástí klimatizace je i funkce hlídající obsazení vozu, která automaticky uzavírá výdechy klimatizace směřující k neobsazeným sedadlům vozu. Systém kromě toho měří teplotu okolního vzduchu, teplotu vzduchu v kabině a míru oslunění, aby bylo možné průběžně upravovat optimální výkon klimatizace. Cílový objem vzduchu přiváděného ke každému ze sedadel je regulován funkcí TAO (Temperature Airflow Output). V případě vysokého tepelného zatížení (chlazení v letním horku, ohřev v zimě) se aktivuje klimatizace pro celý vůz v zájmu co nejrychlejšího dosažení příjemného klimatu v kabině vozu. Jakmile se teplota v interiéru stabilizuje, soustava se soustředí pouze na obsazená sedadla.

Součástí vývoje řídicího systému s detekcí obsazenosti sedadel bylo i intenzivní testování vozidel v aerodynamickém tunelu. Soustava byla kromě toho podrobena opakovanému testování na zkušebních tratích i na běžných silnicích s cílem zajistit příjemné klima za nejrůznějších podmínek.

Kromě regulace TAO byla použita technologie vícevrstvého směšování vzduchu s nezávislou horní a spodní vrstvou, která umožní vytvořit optimální prostředí pro řidiče, předního spolujezdce i zadní pasažéry. Použitá technologie umožňuje například nastavit horní vrstvu vzduchu tak, aby ochlazovala a chránila při oslunění za současného použití teplejší spodní vrstvy.

Nová soustava zároveň zavádí tzv. dvouvrstvou regulaci vnějšího/vnitřního vzduchu, která zabraňuje zamlžování oken tím, že přivádí relativně suchý vzduch z exteriéru do horní poloviny kabiny při zachování výkonného vytápění v oblasti nohou, kde cirkuluje vzduch z interiéru. Tímto se zabraňuje energetickým ztrátám, které jsou typické pro běžné systémy regulace, kde se studený vzduch z vnějšku míchá s vyhřátým vzduchem v interiéru.

Nový GS je dále vybaven deodorizujícím filtrem, jenž kromě pylů, částic prachu a dalších nečistot eliminuje i výfukové plyny z okolního vzduchu.

K dalšímu zlepšení kvality vzduchu a pohodlí v kabině vozu přispívá systém Nanoe. Po zapnutí Nanoe vyvíječe se do interiéru vypouští tzv. Nanoe ionty, které jsou obaleny tisícinásobně větším množstvím vody než běžné ionty v ovzduší, a dokáží tak zvlhčit nejen vzduch v interiéru, ale i pokožku a vlasy cestujících. Technologie Nanoe tak mj. výrazně snižuje intenzitu pachů v kabině vozu.

Tisková zpráva/-PS-