Možnost komunikace vozidel s dopravní infrastrukturou i mezi sebou navzájem otevírá fantastické možnosti. Umožní sdílení a výměnu důležitých informací, čímž přispěje k bezpečnější a komfortnější jízdě.

Proto se společnost Volvo Car Corporation společně s dalšími evropskými automobilkami a dodavateli zapojila do konsorcia CAR 2 CAR Communication Consortium. Jeho cílem je do pěti let dokončit vývoj společné platformy pro komunikaci mezi automobily (CAR 2 CAR).

„V budoucnosti budeme mít ve vozidlech k dispozici moderní systém výměny důležitých informací, jako je například poloha, rychlost a směr jízdy,“ říká Erik Israelsson, vedoucí projektu spolupracujících inteligentních dopravních systémů Cooperative ITS (Intelligent Transport Systems) ve společnosti Volvo Car Corporation.

Společnost Volvo Car Corporation nedávno se členy konsorcia CAR 2 CAR Communication Consortium podepsala prohlášení o společném záměru týkajícím se implementace standardizované technologie pro komunikaci mezi vozidly od roku 2016.

Cílem je zajistit funkčnost vzájemné komunikace mezi automobily bez ohledu na značku vozu. Komunikace probíhá v bezdrátové síti (podobné WLAN) a využívá stávající systémy, jako jsou například navigační systém GPS. Pro systém CAR 2 CAR byla vyhrazena samostatná frekvence, takže jsou automobily v dané oblasti navzájem propojeny a mohou si vyměňovat informace o parametrech, například o jejich poloze, rychlosti či směru jízdy. Komunikační síť je doplněna vysílači v silniční infrastruktuře, jako jsou dopravní značky či semafory, které ji dále rozšiřují.

„V této oblasti existuje velký potenciál i příležitosti pro řadu dalších aplikací nad rámec bezpečnosti provozu, jako je plynulejší pohyb dopravy či dodatečný komfort pro účastníky silničního provozu,“ uvažuje Erik Israelsson.

Několik příkladů použití nové technologie:

 • Doporučení optimální rychlosti pro zelenou na semaforech
  Vysílač v semaforu vyšle informaci o optimální rychlosti, kterou musí vozidlo udržovat, aby projelo vlnou zelených signálů a vyhnulo se tak zbytečnému zastavení na červenou. Pokud svítí červená, je řidič informován o čase zbývajícím do změny na zelenou.
 • Upozornění na vozidla záchranného systému
  V tomto případě je řidič upozorněn na přítomnost vozidel záchranného systému ve svém bezprostředním okolí, díky čemuž pro ně může s dostatečným předstihem vytvořit volný průjezd, a není tak překvapen na poslední chvíli. Toto řešení je užitečné zejména večer a v noci, kdy vozidla záchranné služby ztišují své sirény s ohledem na okolní obyvatele, nebo když řidiči ve vozidle hraje nahlas hudba.
 • Upozornění na práce na silnici
  Informují řidiče o práci na silnici. Stavební stroje a těžká zařízení mohou vysílat informace pro ostatní vozidla na dostatečnou vzdálenost od místa prací. Řidiči jsou tak zpraveni o rychlostních omezeních či objížďkách. Systém je rovněž schopen řidiče informovat o vzdálenosti zbývající do konce úseku probíhajících prací.
 • Upozornění na pomalá vozidla
  Pomalu jedoucí nebo porouchaná vozidla mohou vysílat výstražný signál pro ostatní řidiče. Dostupnost takové informace s dostatečným předstihem může omezit riziko nepříjemných překvapení v provozu a snížit tak počet nehod.
 • Upozornění na dopravní zácpu na trase
  Upozorní řidiče na stojící vozidla či na konec kolony. Vzhledem k tomu, že vozidla přijíždějící zezadu jsou na nutnost zpomalení či zastavení včas upozorněna, snižuje se riziko vzniku nehod.
 • Informace o počasí
  Vydává informace o nepříznivých povětrnostních podmínkách v daném místě, jako je například hustý déšť, sněžení či námraza.
 • Předávání údajů o dopravním značení do vozidla
  Systém CAR 2 CAR poskytuje zprávy o stálých či dočasných omezeních rychlosti. Tyto údaje jsou vysílány komunikačními jednotkami podél silnice, které předávají informace o parametrech, jako jsou dopravní značky či jejich umístění na trase.
 • Nouzové elektronické brzdové světlo
  Vozidla, která se při jízdě porouchají, vytvářejí nebezpečné situace jak pro svou vlastní posádku, tak pro ostatní účastníky silničního provozu. Pokud některé vozidlo náhle zpomalí, systém CAR 2 CAR na to ostatní řidiče upozorní.
 • Identifikace blížícího se motocyklu
  Motocyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Pro zvýšení jejich bezpečnosti systém CAR 2 CAR o blízkosti motocyklu informuje ostatní řidiče.
 • Upozornění při jízdě na červenou
  Semafory, které budou schopny komunikovat s vozidly, mohou výrazným zvukovým či světelným signálem uvnitř vozidla upozornit řidiče, který si nevšiml svítící červené. Tato technologie může také například informovat řidiče jedoucího na zelenou, pokud mu bude jiné vozidlo omylem křížit jeho dráhu.
Přečtěte si také:  Drsná policejní honička po příbramských silnicích. Zfetovaný řidič najížděl na policisty

„Až budou v budoucnu vozidla vybavena tímto systémem, bude se jednat o významný přínos pro řidiče a infrastruktura nové generace přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ je přesvědčen Erik Israelsson.

Konsorcium CAR 2 CAR Communication Consortium je organizace, která byla společně založena evropskými automobilkami za podpory jejich dodavatelů, výzkumných institucí a dalších partnerů.

Tisková zpráva/-PS-