Špatné parkování na nevhodných místech hasičům komplikuje práci. Pozor dejte hlavně na nástupní plochy

Autor: Anina Russová - Zdroj: Hasiči Praha, HZS Pardubického kraje - Foto: Hasiči Praha - 18. 10. 2023


Parkování je v posledních letech, především ve městech, poněkud problém. Aut je hodně, ulice nejsou nafukovací a míst tedy málo. To ale nemůže znamenat, že řidiči zaparkují kdekoliv je napadne. Špatně parkující auta totiž často znamenají velký problém pro hasiče a ostatní složky IZS, kteří často ulicí kvůli autům ani nemohou projekt. Hasiči pak upozorňují také na to, že parkující řidiči by se zdaleka měli vyhnout nástupním plochám pro jejich techniku.

Nástupní plocha slouží pro ustavení techniky (požárních automobilů) v takové vzdálenosti od objektu, aby bylo možné např. využití výškové techniky k záchraně ohrožených osob, případně provedení požárního zásahu z vnější strany budovy.  „Nástupní plocha musí navazovat na přístupové komunikace, mít šířku nejméně čtyři metry, musí být odvodněna a zpevněna alespoň k jednorázovému použití vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je nejméně 100 kN,“ vysvětlil Václav Dostál, vyšetřovatel HZS Pardubického kraje.

Každá nástupní plocha pro hasičskou techniku je označena značkou Zákaz stání s dodatkovou tabulkou Nástupní plocha pro požární techniku. „Neukáznění řidiči, kteří nástupní plochy blokují, tak, možná aniž si to sami uvědomují, vystavují sebe a lidi ve svém okolí nebezpečí zranění nebo i úmrtí a také vyšším ztrátám na majetku. V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že znemožňují použití zařízení pro hašení vodou (např. požární hydranty), čímž dochází ve značné míře k omezení podmínek pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Mezi základní zásady parkování patří neparkovat před vstupem do objektu, neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, neparkovat před nadzemními požárními hydranty a nad podzemními požárními hydranty,“ upozorňuje Václav Dostál.

A v tomto případě si řidiči musí uvědomit, že nedostanou pokutu jen za špatné parkování, která nebývá nijak vysoká. Těm, kteří omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 25 000 Kč.

Štítky: , , , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru