ŠKODA AUTO DigiLab vyvíjí technologie a řešení pro mobilitu budoucnosti

Autor: Tisková zpráva - 30. 8. 2017


ŠKODA AUTO pomocí DigiLabu posiluje svou kompetenci k inovacím. Již rok podporuje tento myšlenkový inkubátor výměnu zkušeností s kreativními mozky a posouvá vývoj perspektivních služeb, souvisejících s konektivitou a mobilitou v celém podniku. Do popředí se dostala témata jako Smart Home, Online-Streaming a komunikace Car2X.

V rámci své Strategie 2025 definovala společnost ŠKODA AUTO digitalizaci jako jeden z pilířů budoucího rozvoje podniku. Stěžejní roli přitom hraje ŠKODA AUTO DigiLab, který mimo jiné posiluje schopnost inovovat a kompetenci k digitálnímu vývoji. V tomto pražském inkubátoru zkoumá a vyvíjí zhruba 30 kreativních mozků nové obchodní modely, řešení a produkty pro mobilitu budoucnosti. Sází přitom na intenzivní spolupráci s externími startupy. Velký důraz je kladen také na spolupráci s dalšími podobnými „dílnami budoucnosti“ v koncernu Volkswagen. ŠKODA AUTO DigiLab tak úzce spolupracuje s těmi útvary koncernu a jednotlivých značek, které jsou zodpovědné za digitalizaci. Výměna zkušeností a takto vzniklé výsledky jsou pak ku prospěchu celému koncernu Volkswagen.

Při vývoji nových nabídek, souvisejících s konektivitou a mobilitou, hrají i nadále důležitou roli také vozidla budoucnosti. Aby bylo možné je ještě těsněji propojit s digitálním světem, zabývá se DigiLab například komunikací Car2X. Vozidla v rámci flotily si tak mohou vzájemně vyměňovat data, být řízená z dálky nebo být pohodlně integrována do systému Smart Home Management. Základní kámen pro tuto technologii položila ŠKODA už v podobě online-mobilních služeb, které jsou v současné době k dispozici téměř pro všechny modely značky.

ŠKODA ve Strategii 2025 definovala digitalizaci jako jednu z hlavních oblastí svého rozvoje. Jakožto průřezová funkce bude zahrnovat všechny oblasti podniku – od vzdělávání a kvalifikace personálu, přes vývoj vozů pomocí moderních technologií virtuální reality a 3D-technologií, až po řešení Průmyslu 4.0. Klasická oblast podnikání společnosti ŠKODA AUTO – tedy výroba automobilů – tak bude ještě silněji ovlivněna digitalizací. Na druhé straně má také obrat v oblasti digitálních služeb, souvisejících s mobilitou, už za osm let dosáhnout podobné velikosti jako tržby z hlavní oblasti podnikání – výroby automobilů.

Štítky: ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru