Podle meteomodelů očekává Ředitelství silnic a dálnic první sněžení na dálnicích v tomto týdnu. Už nyní jsou na brněnské dálnici D1 u exitu 90 km u Humpolce i na všech střediscích údržby připravené naplněné sypače. O průjezdné komunikace se bude starat více než 700 zaměstnanců ŘSD.

„V pohotovosti máme celkem 183 sypačů a k tomu ve směnách 599 řidičů. Chystáme se na výjezd ještě před začátkem sněžení a prosíme všechny řidiče o ohleduplnost při preventivním ošetření vozovky,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Začátkem listopadu byla zahájena sezóna zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy. Během letošní zimy se o průjezdné komunikace bude starat v rámci středisek správy a údržby dálnice více než 700 zaměstnanců ŘSD. Do připravených směn je zařazeno celkem 599 řidičů a 125 dispečerů. Další kapacity, především pro údržbu silnic I. třídy, jsou na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem.

ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než 900 kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic (cca 350 km) a silnice I. třídy udržují dodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD.

Zimní opatření na D1: Další odpočívky pro kamiony, sypače, proměnné dopravní značení a rychlý přístup pro složky IZS

Kromě zaměstnanců jednotlivých SSÚD leží tento náročný úkol také na specializované technice. ŘSD má k dispozici celkem 183 sypačů. Připraveno je rovněž 42 universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje. Ve skladech SSÚD je připraveno téměř 45 tisíc tun soli a solného roztoku. K nakládání soli do sypačů je připraveno 45 nakladačů.

ŘSD má také na každém SSÚD provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci solanky. Jednak roztoku vody a chloridu sodného, jednak roztoku vody a chloridu vápenatého. Zásoba posypových materiálů je vypočítána pro průměrnou zimu, v případě zvláště nepříznivého počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv.

Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na SSÚD mají ve většině případů k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách z meteorologických stanic, ale i ze snímačů umístěných přímo na vozovkách. Zaměstnanci center zároveň vyhodnocují krátkodobé, střednědobé, i liniové předpovědi ČHMÚ pro jednotlivé tahy. Součástí systému je i srážkový radar.

Přípravenost silničářů na zimu

SILNIČÁŘI SE CHYSTAJÍ NA ZIMU❄️Zima se blíží. Podle meteorologických předpovědí má přijít první sníh na D1 dnes v noci. O víkendu jsem proto zajel k silničářům na D1, abych se podíval, jak jsou na zimu nachystaní.☝️Zdá se, že všechno je připraveno. Rád bych ale také poprosil řidiče o ještě větší ohleduplnost během zimy. K sobě navzájem, ale i k řidičům pluhů a posypových vozů.🙏

Zveřejnil(a) Vladimír Kremlík dne Úterý 12. listopadu 2019

V souladu s legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Přečtěte si také:  5 nejčastějších zimních potíží s autem. Už se vám to také stalo?

Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů, a to do 2 hodin u dálnic a do 3 hodin u silnic I. třídy.

Informace o zimní výbavě, sjízdnosti silnic a dálnic, ale také informace zahrnující výkony zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy naleznete také na portálu nove.dopravniinfo.cz, aktuální situaci na dálnicích zjistíte také na bezplatné lince 800 280 281.