Přední italské designérské studio Pininfarina zvolilo pro návrh a výrobu konceptu Sergio aplikaci CATIA for Creative Designers od společnosti Dassault Systèmes. Nástroje použité pří vývoji konceptu připraveného na počest Sergia Pininfariny jsou součástí platformy 3DEXPERIENCE. Aplikace CATIA umožnila designérům a konstruktérům vytvořit esteticky inovativní a aerodynamický design ve velmi krátké době.

Pomocí virtuálního modelování z hlíny a 3D skicování, které aplikace CATIA umožňuje, mohli designéři Pininfariny experimentovat už v raných fázích vývoje s řadou různých postupů. Výsledný virtuální model konceptu Sergio byl bohatý na detail a obsahoval plochy třídy A připravené pro výrobu vytvořené prostřednictvím nástroje ICEM Surf. Designéři také mohli zkoušet různé varianty konceptu a „zažít“ každou variantu ve 3D díky aplikaci CATIA Live Rendering. Všechny designérské prvky včetně textur a barev společně s technologickými aspekty navrženými inženýry studia Pininfarina byly sloučené v jednom unifikovaném modelu. To podpořilo výměnu nápadů a urychlilo rozhodovací procesy.

„Aplikace CATIA nám umožňuje pracovat inovativním způsobem, který respektuje naši historickou a designovou filosofii,“ uvedl Fabio Filippini, designový ředitel studia Pininfarina. „Hledání čistoty, výkonu a emocí jsou hlavními hodnotami, které nám Sergio předal během svojí kariéry. Navrhování konceptů zaměřené na tyto tři ústřední hodnoty je naší silnou stránkou a designérská 3DEXPERIENCE řešení od Dassault Systèmes nám pomáhají přetvářet naše myšlenky v realitu.“

Tisková zpráva/-PS-