2021-Renault_5-Prototype- (1)

U příležitosti valné hromady, která se konala 23. dubna, představila Skupina Renault svým akcionářům své vize a poslání pro nadcházející období. V úzké spolupráci se všemi svými zaměstnanci, v součinnosti se všemi zainteresovanými stranami a po schválení představenstvem vyjasňuje Skupina Renault svou ambici a obsahovou náplň tohoto kolektivně vytvářeného projektu s dosahem pro Francii i celý svět:

„Pouštíme se s nadšením do inovací, abychom k sobě měli díky mobilitě blíže.“

Tato věta vystihuje úsilí celé Skupiny a jejích 170 000 zaměstnanců a zdůrazňuje podstatu jejího poslání orientující se na zákazníky Skupiny i všechny zainteresované strany. Odhodlání Skupiny Renault jít cestou inovací svědčí jednak o hluboce lidské a ušlechtilé motivaci Renaultu a zároveň vypovídá i o kreativitě, vynalézavosti a technické vyspělosti Skupiny.

Přečtěte si také:  Šmírování řidičů a omezování maximální rychlosti. Dacie a Renaulty nepojedou více než 180 km/h a budou sbírat data o řidičích

„U Renaultu jsou technologie a inovace vždy orientovány na každého jednotlivce, nikdy v jejich neprospěch. Prvořadým cílem je totiž snaha být si navzájem blíže. Produktem mobility dnešní doby je svoboda a do budoucna bude tento aspekt ještě patrnější,“ zdůraznil Jean-Dominique Senard, předseda představenstva Renaultu, během svého vystoupení, kde vyložil vize Skupiny Renault.

1-Assemblee-Generale-des-Actionnaires-2021-Jean-Dominique-SENARD
Jean-Dominique Senard, předseda představenstva skupiny Renault

Upozornil rovněž na hnací sílu konkurenceschopnosti, kterou to představuje: „Síla podniku, jeho kontinuální činnost a dlouhodobá dynamika závisí na vhodném nastavení jeho hodnot, řízení a strategie i na patřičném vymezení celkové vize a poslání podniku. Toto nastavení vychází ze samotné podstaty a je odrazem bezprostředního smyslu celého konání – ten je základem pro budování důvěry, hrdosti na přináležitost k celku, motivaci a angažovanost všech podílejících se na společném projektu… a je tedy základem i pro výkonnost.“

Přečtěte si také:  Test Renault Arkana TCe 140 (2021)

Koncepce vymezující vize a poslání Skupiny je výsledkem úsilí celého kolektivu. Na počátku analyzovaly pracovní skupiny stovky pohovorů se zaměstnanci z velkého množství oborů a zemí, a to ve výrobních subjektech i na úrovni generálního ředitelství. Současně probíhala studie zaměřená na podnikovou kulturu. Tato práce byla rovněž doplněna o diskuse s externími zainteresovanými stranami (partneři, investoři, nevládní organizace…).

S cílem jasně vysvětlit vize a poslání podniku zamýšlela jít Skupina dále než Výbor zainteresovaných stran, a proto před koncem roku vytvořila Výbor pro vize a poslání. Tento výbor tvořený mezinárodními osobnostmi z velmi rozmanitých oblastí a oborů objasnil představenstvu prostřednictvím svých provedených analýz a doporučení vize a strategie Skupiny.

Renault-Group-Purpose

Vize a poslání Skupiny Renault

Věříme v pokrok, který je odpovědný a respektuje každého člověka

Od roku 1898 je naše historie psána nadšenci, kteří vytvářejí inovativní vozidla, jež jsou v souladu s naladěním široké veřejnosti a která mají potenciál provázet nás našimi životy. Mobilita je totiž zdrojem naplnění a svobody a my chceme přispět k rozvoji, který je díky ní možný. Svoboda pohybu jde ruku v ruce s ochranou naší planety. Pracujeme tedy na tom, abychom se podíleli na zlepšování života nás všech a omezili náš negativní vliv na životní prostředí a zdroje. Zaměřujeme se na to, abychom se neustále zlepšovali, a na proměňování mobility tak, aby tady byla pro všechny a aby byla stále bezpečnější.

Máme odvahu a budoucnost vyhlížíme s optimismem

Každý si u nás může najít své místo a může se podílet na utváření společné vzrušující budoucnosti. Jsme hrdí na naši rozmanitost, naše francouzské kořeny i naše mezinárodní působení, díky kterému jsme otevření vůči celému světu. Partnerství v rámci Aliance nás posiluje stejně jako podnětné vztahy, které budujeme s našimi partnery. Od samého počátku naší existence nás naše nadšení pro inovace žene stále kupředu. Vytváříme tak hodnoty, předvídáme potřeby spjaté s mobilitou a umožňujeme lidem mít k sobě blíže.

Přidat komentář