dalnice-d3
Foto: Ministerstvo dopravy ČR

V úterý 10. prosince byl řidičům otevřen jedenáctikilometrový úsek dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem. Dálnice je náhradou za stávající silnici I/3, která již nevyhovuje současným dopravním intenzitám. Na přetížené komunikaci I/3 docházelo k řadě kolizních situací, které budou díky nové dálnici minimalizovány.

„Uvádíme do provozu téměř jedenáctikilometrovou stavbu, díky které vznikl smysluplný a ucelený dálniční úsek D3 od obce Úsilné, tedy od okraje Českých Budějovic, až do Tábora o celkové délce 52 kilometrů,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík na slavnostním otevření dálnice.

Jedná se o čtvrtý vybudovaný úsek dálnice D3, který rezort dopravy otevírá během posledních dvou let. Aktuálně realizuje další dva úseky dálnice D3 mezi Úsilným a Třebonínem o celkové délce takřka 20 kilometrů, které vytvoří obchvat Českých Budějovic. V intenzivní přípravě jsou i tři zbývající části ke státní hranici s Rakouskem, na devítikilometrový úsek mezi Třebonínem a Kaplicemi zahájí v příštím roce Ředitelství silnic a dálnic soutěž na zhotovitele.

Dálnice D3 bude tvořit dálniční spojení Prahy s jižními Čechami a dále s Rakouskem. Je zde vedena mezinárodní silnice E55, procházející Evropou ze severu na jih.

Po zprovoznění dnešní stavby je v současné době v ČR rozestavěno 249 km dálnic a silnic I. třídy, z čehož nové úseky dálnic tvoří 127,4 km. Nejvíce Ředitelství silnic a dálnic staví na D3 (19,9 km), D11 (22,4 km) a D35 (27,3 km), dále modernizuje 60,7 km D1 a 60,9 km tvoří novostavby na silnicích I. tříd.

Technické údaje – D3 Ševětín – Borek:

  • délka: 10,7 km
  • plocha vozovek: 323 070 m2
  • zhotovitel: EUROVIA CS
  • aktuální cena stavby: 1 276 mil. Kč bez DPH

dalnice-d3-mapka