Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_01

Abychom porozuměli svému autu, musíme znát především význam kontrolek na jeho palubní desce. Ne nadarmo se říká, že jsou dobrým rádcem každého řidiče, pokud tedy ví, co jednotlivé symboly představují. Prostřednictvím kontrolek nás auto informuje o svém provozním stavu a často také o nejrůznějších problémech. U novějších modelů vozů se na palubním počítači zobrazuje už i psaný komentář, význam symbolů však doporučujeme nepodcenit.

Pokud s řízením auta teprve začínáte nebo jste významu kontrolek dosud nevěnovali dostatečnou pozornost, určitě vám následující řádky přijdou vhod. Budete se za volantem cítit o poznání bezpečněji a pocit, že lépe rozumíte svému autu, vám dovolí užít si řízení jako nikdy předtím. Pokud pak při jízdě nestane nějaký problém, předejdete zbytečným komplikacím, chybám nebo dokonce dopravní nehodě.

Přečtěte si také:  Rolls-Royce vyložil palubní desku Phantomu ptačím peřím. Vznikl nevídaný holografický efekt

Základem úspěchu je zapamatovat si barevné rozlišení svítících kontrolek. Zelená barva představuje funkčnost systému. Výstražná oranžová (popřípadě žlutá) barva varuje před potenciálním problémem a červená barva upozorňuje na již vzniklý a závažný problém. V takové situaci je žádoucí zastavit, protože pokračování v jízdě může být opravdu riskantní.

Pojďme se na následujících řádcích seznámit s nejdůležitějšími kontrolkami, které se vám mohou během jízdy autem ukázat. A začneme rovnou u těch červených, tedy těch nejzávažnějších.

Červené kontrolky značí závažný problém

Pokud se v kapličce přístrojů rozsvítí kontrolky v červené barvě, upozorňují na závažnou závadu, která vyžaduje okamžité řešení a odstavení automobilu, který se ocitl v ohrožení. „Po jejich rozsvícení je třeba zastavit vozidlo, vypnout motor a pokusit se problém odstranit. Ačkoliv můžete situaci často zvládnout sami, může se stát, že budete potřebovat pomoc asistenční služby či servisu,“ vysvětluje Michal Knor ze společnosti Auto Kelly. Výjimkou jsou kontrolky, které upozorňují na otevření dveří či zataženou ruční brzdu.

Přečtěte si také:  Rolls-Royce vyložil palubní desku Phantomu ptačím peřím. Vznikl nevídaný holografický efekt

Brzdový systém

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_brzdyKontrolka může znamenat zatažení či nedostatečné uvolnění ruční brzdy, kterou je třeba uvolnit. Pokud však kontrolka bliká, jedná se o upozornění na nízkou hladinu brzdové kapaliny. Zkontrolujte tedy její množství a v případě potřeby ji dolijte. Pokud kapalinu v autě nemáte, raději v jízdě nepokračujte a požádejte o pomoc specializovaný servis. Totéž platí v situaci, kdy současně s kontrolkou brzd svítí i oranžová kontrolka ABS symbolizující protiblokovací systém. U tohoto systému nelze na silnici zhodnotit, co se v něm skutečně děje a jakou míru rizika podstupujeme.

Chladicí kapalina

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_chladici kapalinaKontrolka upozorňuje na přehřátí, nedostatek chladicí kapaliny či na vadnou pojistku ventilátoru chlazení. Po jejím rozsvícení zastavte, vypněte motor, nechte ho vychladnout, a poté zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. Pokud hladina nedosahuje k rysce, je třeba ji dolít. Na cestu do servisu, kde vám poté kapalinu namíchají a doplní ve správném poměru, bude stačit obyčejná voda. Pokud tedy kontrolka svítí, ale vody máme dostatek a teplota je v normálu (kapalina nevaří), můžeme jízdu dokončit.

Tlak motorového oleje

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_mazaniJedna z nejdůležitějších kontrolek upozorňuje na nízký tlak oleje. Jelikož může tato skutečnost znamenat až nenávratné poškození motoru vašeho automobilu, po rozsvícení kontrolky ihned zastavte, vypněte motor a počkejte až olej steče zpět do olejové vany. Pokud je hladina nízká, dolijte olej, který předepisuje výrobce vozidla. Doporučujeme podívat se do manuálu vozidla, jaký olej, s jakou viskozitou je pro vaše auto nejlepší. Vždy je ale lepší dolít trochu jakéhokoliv oleje než vůbec žádného oleje. Pokud u sebe olej nebudete mít, nechte své auto odtáhnout asistenční službou do servisu.

Přečtěte si také:  Rolls-Royce vyložil palubní desku Phantomu ptačím peřím. Vznikl nevídaný holografický efekt

Dobíjení

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_dobijeniKontrolka symbolizuje problém s dobíjením autobaterie. Pokud svítí, alternátor vykazuje poruchu a nevyrábí proud. Je tedy nutné vypnout všechny elektrické přístroje, jako jsou rádio, klimatizace atd., a dojet pak do nejbližšího servisu. Kritická situace nastává tehdy, svítí-li zároveň s kontrolkou dobíjení i kontrolka teploty chladicí kapaliny. V takovém případě neprodleně vystupte z vozu a zavolejte asistenční službu či do servisu.

Oranžové kontrolky upozorňují, že se něco děje

Rozsvícení oranžové (případně žluté) kontrolky by pro každého řidiče mělo být výstražným varováním, že s autem není něco v pořádku. Jedná se o upozornění na možný problém. Pokračování v jízdě není zakázáno, neboť je auto stále pojízdné, i tak byste však měli závadu co nejdříve vyřešit a automobil řádně prohlédnout.

Tlak v pneumatikách

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_nizky tlak v pneumatikachKontrolka upozorňuje na nízký tlak v některé pneumatice (při poklesu tlaku o více než 25 % v jedné z pneumatik). K odstranění problému stačí zkontrolovat nahuštění všech pneumatik, a případně je dohustit. Tento symbol se často objevuje v zimě, kdy pro nižší teploty vzduchu, zejména pak v noci, klesá tlak v pneumatikách.

Systém kontroly výfukových plynů

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_zavada systemu rizeni emisiKontrolka, která znázorňuje motor, upozorňuje na závadu v systému řízení motoru ovlivňující složení emisí. Pokud se rozsvítí, příčinou může být natankování špatného paliva či jiná méně problematická závada. „Pokud začne kontrolka blikat, upozorňuje na poruchu katalyzátoru. V takovém případě je nutné navštívit autoservis,“ upozorňuje Michal Knor ze společnosti Auto Kelly.

Žhavení

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_zhaveniTato kontrolka se týká pouze aut se vznětovým motorem. Při žhavení auta před startem na přístrojové desce problikne nebo se na malou chvíli rozsvítí kontrolka značící žhavení. Problém nastává ve třech případech: když se kontrolka vůbec nerozsvítí, když bliká při jízdě nebo když zůstane svítit i dlouho po nastartování vozidla. Výše zmíněné značí závadu motoru (blikající kontrolka při jízdě) nebo závadu v systému žhavení (ostatní případy), ale někdy ukazuje i další problémy (třeba nesvítící brzdová světla). Je nutné ale dojet do servisu a závadu identifikovat.

Filtr pevných částic

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_filtr pevnych casticKontrolka se vyskytuje v novějších vozech, které jsou vybavené filtrem pevných částic. Pokud kontrolka svítí, filtr je zanesený sazemi a je potřeba jej regenerovat, protože se řídící jednotce nedaří jejich vypálení. Filtr můžete zkusit pročistit svépomocí. K pročištění obvykle postačí plynulá čtvrthodinová jízda mimo město rychlostí alespoň 60 km/h při otáčkách motoru mezi 1800 až 2500 za minutu. Filtr si můžete nechat pročistit také v autoservisu, kde lze vypalování spustit i u stojícího vozu.

Přečtěte si také:  Rolls-Royce vyložil palubní desku Phantomu ptačím peřím. Vznikl nevídaný holografický efekt

Airbagy

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_airbagKontrolka symbolizující airbagy by měla po nastartování vždy sama zhasnout. Její rozsvícení je totiž většinou způsobeno dočasným výpadkem elektroniky, přičemž by airbagy měly být stále plně funkční. Svítící symbol také může indikovat, že ve voze jeden z airbagů chybí (například po dopravní nehodě, kdy airbag vystřelil a nebyl vyměněn za nový). Pokud tedy kontrolka nezhasne, v obou případech by měl řidič navštívit autorizovaný servis, kde odhalí příčinu závady a odstraní ji.

Systém ABS

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_absKontrolka symbolizuje nefunkční či závadný protiblokovací systém brzd ABS (Anti-lock Brake System). V reálu to znamená, že brzdy nefungují tak, jak mají, ale se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě k nejbližšímu servisu.

Posilovač řízení

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_posilovac rizeniKontrolka upozorňuje na omezenou funkčnost posilovače řízení. Pokud kontrolka změní svou barvu na červenou nebo začne červeně blikat, posilovač řízení vykazuje kompletní výpadek. Řízení automobilu je možné i nadále, pro řidiče bude však se ztrátou posilovacího účinku daleko náročnější. Doporučujeme situaci vyřešit s asistenční nebo odtahovou službou.

Ostřikovače

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_ostrikovaceKontrolka se rozsvítí v případě, kdy bychom měli doplnit kapalinu do ostřikovačů, protože vykazuje nízkou hladinu. Problém lze velice snadno vyřešit dolitím vhodné kapaliny, tedy vody do ostřikovačů, kterou zakoupíte na každé benzínové pumpě.

Kontrola stability

Kontrolky_na_palubni_desce_Auto_Kelly_web_espKontrolka symbolizuje funkčnost stability, přesněji řečeno elektronického stabilizačního systému (ESP). Pokud kontrolka svítí, znamená to, že ESP je nefunkční anebo deaktivované. S vozidlem může řidič nadále pokračovat v jízdě, pouze nesmí na tuto funkci spoléhat. Pokud je naopak kontrolka zhasnutá, stabilizační systém podvozku funguje tak, jak má.

Zelené kontrolky vám dávají zelenou

Zelené kontrolky na palubní desce automobilu mají čistě informační charakter. Neupozorňují na žádnou závadu, ani problém, ale naopak značí, že je určité zařízení správně spuštěné či funkční, a je tedy možné v klidu vyrazit. Tak šťastnou cestu!

Přečtěte si také:  Rolls-Royce vyložil palubní desku Phantomu ptačím peřím. Vznikl nevídaný holografický efekt

A pamatujte…

Buďte ve svém vozidle opatrní a myslete nejen na svou bezpečnost, ale také na bezpečnost ostatních účastníků provozu. Věnujte svítícím kontrolkám pozornost, berte v potaz sebemenší změnu v jejich chování. Prodloužíte tím životnost svého vozu a předejdete zbytečným problémům či dokonce dopravním nehodám.