Jak rozhýbat auto: Díl třetí – Hybridní pohon

Autor: Tomáš Junek - 15. 12. 2011


Hybridní pohon je takový, který kombinuje několik zdrojů energie pro pohon v jednom dopravním prostředku. Možná se to nezdá, ale první hybridní pohon v dopravním prostředku byl využit již v 18. Století. Onen „hybrid“ nebyl takový, jak ho známe dnes, byl to vůz tažený koňmi a zároveň poháněný parním strojem. Sice tento typ hybridu měl své kouzlo, dnes by už stěží našel praktické využití.

Dnes se u hybridního automobilu nejběžněji používá kombinace spalovacího motoru a elektromotoru. Hybridní pohony využívají výhod jednotlivých pohonů při různých pracovních stavech vozidla. V principu se dělí hybridní pohony na paralelní a sériové

  • Sériové hybridní pohony se používají již delší dobu u velkých dopravních prostředků, jako jsou třeba lokomotivy, kdy spalovací motor udržovaný v optimálních otáčkách pohání generátor a vzniklým elektrickým proudem jsou napájeny elektromotory. Nevýhodou je vznik ztrát při trojnásobné přeměně energie (chemická – mechanická – elektrická – mechanická). Pro tento účel jsou tato vozidla vždy vybavena speciálním převodovým ústrojím.
  • Paralelní pohony musí mít zařízení na ukládání elektrické energie. Je tvořeno buď akumulátory či tzv. superkondenzátory. Do nich se při brzdění akumuluje elektrická energie z elektromotoru a přebytečná energie ze spalovacího motoru. Klasická mechanická převodovka obvykle chybí. Ovládání výkonu jednotlivých částí pohonné jednotky je řízeno elektronicky, včetně řízeného nabíjení baterií a řízení výkonu elektromotoru.

Ve většině hybridních aut najdeme nejčastěji paralelní uspořádání pohonných jednotek. V těchto automobilech se většinou čistě elektrická energie využívá při pomalé jízdě a rozjíždění po městě a pohon spalovacího motoru při vyšší jízdní rychlosti a nebo v případě nedostatečné kapacity akumulátorů. Na dálnici tedy vozidlo s hybridním pohonem nevynikne, zatímco při provozu ve městě je nejlepším řešením. Na silnicích se proto již pohybuje několik modelů automobilek, které přišly s autobusy MHD na hybridní pohon. Vzhledem k jejich efektivnímu provozu a nižším nákladům na pohonné hmoty se tyto vozy, i přes svou vyšší pořizovací cenu, vyplatí. Další velkou výhodou těchto pohonů je několikanásobně menší ekologická zátěž prostředí oproti spalovacím motorům.
Většímu rozšíření vozidel s hybridním pohonem zatím brání jejich vyšší pořizovací cena. Ve většině států Evropy je zcela běžné daňové nebo jiné zvýhodnění hybridních aut. Česká legislativa se k této problematice staví více než chladně, tzn. nulové daňové zvýhodnění či jiné výhody. Hybridní technologie mají velkou budoucnost, avšak dokud se v tomto ohledu naše legislativa nezmění, budeme na silnicích vídat čím dál tím častěji starší a ekologicky závadnější auta.

[singlepic id=974 w=60 h=45 float=left] Jak hybridní pohony fungují v praxi si můžete přečíst v testu Toyoty Prius: Toyota Prius: Překvapení na baterky

 

Při jízdě:

 

Při brzdění:

Čtěte také:
Jak rozhýbat auto: Díl první – Seznámení
Jak rozhýbat auto: Díl druhý – Zážehový motor

-TJ-

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru