Jak rozhýbat auto: Díl druhý – Zážehový motor

Autor: Tomáš Junek - 24. 11. 2011


Zážehový motor je spalovací motor, v kterém je směs paliva a vzduchu ve válci zapálena neboli zažehnuta jiskrou, obvykle vytvořenou zapalovací svíčkou. Tyto motory pracují s nižším kompresním tlakem. Nejvyšší výkon a točivý moment leží ve vyšších otáčkách. Chod je tichý a pravidelný. U zážehových motorů je velmi důležitá odolnost paliva proti samovznícení, kterou udává oktanové číslo.

Zážehové motory, s kterými se běžně potkáváme, jsou v největším měřítku benzínové. Rozdělují se na tři základní druhy: nejběžnější čtyřdobý, v automobilismu již překonaný dvoudobý a Wankelův (rotační). Dále existují různé varianty těchto typů motorů: atmosférické, přeplňované ať turbodmychadlem nebo kompresorem, s proměnným časováním ventilů a přímým vstřikováním. Dnes se však budeme zabývat pouze principy základních druhů motorů.

 

 

Čtyřdobý zážehový motor také nazýván čtyřtaktní nebo zkráceně čtyřtakt je pístový motor pracující na čtyřech pohybech pístu a jeho pracovní cyklus proběhne za dvě otáčky klikového hřídele.

 • Pracovní fáze:
  1. 1) Sání – píst se pohybuje směrem do dolní úvrati, přes sací ventil je nasávána směs benzínu a vzduchu.
  2. 2) Komprese – píst se pohybuje směrem do horní úvrati a oba ventily jsou uzavřené.  Nasátá směs se stlačuje a ohřívá. Těsně před horní úvratí je směs zapálena jiskrou.
  3. 3) Expanze – oba ventily jsou uzavřené. Směs paliva a vzduchu shoří a v pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů. Ty expandují a během pohybu pístu směrem dolů konají práci.
  4. 4) Výfuk – píst se pohybuje směrem do horní úvrati. Výfukový ventil je otevřený a spaliny z prostoru válce jsou vytlačovány ven.

 

 

Dvoudobý zážehový motor neboli dvoutakt je pístový motor, jehož pracovní cyklus proběhne za jednu   otáčku klikové hřídele. Na rozdíl od čtyřdobého spalovacího motoru obstarávají přívod zápalné směsi místo ventilů píst a kanály. Píst při svém pohybu otevírá a zavírá kanály.

 • Pracovní fáze:
  1. 1) Sání a komprese – Píst se pohybuje od dolní úvratě směrem k horní úvrati. V klikové skříni vzniká podtlak a tím se nasaje do klikové skříně zápalná směs. Během pohybu pístu do horní úvrati se uzavírá výfukový a přepouštěcí kanál. Směs v prostoru nad pístem se stlačuje, nastává komprese a pod pístem probíhá důsledkem podtlaku sání. 
  2. 2) Expanze a výfuk – Těsně před horní úvratí přeskočí jiskra, nastává zážeh a expanze. Expanzí je píst tlačen z horní úvratě do úvratě dolní. Spodní hrana pístu uzavírá sací kanál. Směs v klikové skříni se pohybem pístu stlačuje. Při dalším pohybu pístu otevírá pravá horní hrana pístu výfukový kanál a vzápětí na to otevírá horní hrana pístu i přepouštěcí kanál a stlačená směs začne vytlačovat zbytky zplodin a dostává se do prostoru nad píst.

 

Wankelův (rotační) motor má všechny fáze čtyřdobého motoru – sání, komprese, expanze a výfuk.

 • Pracovní fáze:
  Základem motoru je unikátní konstrukce pístu a komory. Píst je vlastně takový trojúhelník, který excentricky rotuje okolo hřídele. Válec, má speciální tvar, který zaručuje, že všechny vrcholy rotoru jsou vždy v kontaktu se stěnou válce. Tím vznikají uvnitř motoru tři oddělené prostory. Otáčením rotoru v každém z těchto prostorů probíhá právě jedna z fází klasického čtyřtaktního cyklu. To znamená, že za jednu otáčku rotoru motor vykoná tři pracovní cykly.

 

Čtěte také: Jak rozhýbat auto: Díl první – Seznámení

 

 

 

-TJ-

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru