Jak rozhýbat auto: Díl čtvrtý – Vznětový motor

Autor: Tomáš Junek - 19. 12. 2011


Vznětový motor, také nazývaný dieselový motor, naftový motor, Dieselův motor nebo jen zkráceně diesel, je v dnešní době velmi rozšířený spalovací motor. Byl vynalezen Rudolfem Dieselem již v roce 1897. Na rozdíl od zážehových motorů je do něj palivo dopravováno odděleně od vzduchu, tedy speciálním vysokotlakým čerpadlem. Vznětový motor nejčastěji pracuje jako čtyřdobý.

Pracovní fáze:

  1. Sání – do spalovacího prostoru se nejprve nasává vzduch.
  2. Komprese – po uzavření sacího ventilu se nasátý vzduch stlačuje, píst se pohybuje směrem k horní úvrati, jeho teplota roste na více než 550°C a tlak stoupá na cca 3 až 4 MPa. Před horní úvratí je tryskou do válce vstříknuta, čerpadlem pod tlakem 10 – 25 MPa, při použití Common rail, nebo PD (Pumpe Duse) 100 – 200 MPa přesně odměřená dávka paliva obvykle nafty, která je jemně rozprášena. Palivo začne hořet samovznícením ve vzduchu ohřátém vysokým tlakem.
  3. Expanze – po výbuchu je vzniklý tlak převeden na mechanickou práci.
  4. Výfuk – v poslední fázi se otevírá výfukový ventil a spaliny jsou vytlačeny do výfukového potrubí.

Vznětové motory jsou často vybavovány mechanismem stlačujícím nasávaný vzduch do válce. Nejčastěji to je turbodmychadlo, ale občas je k vidění i kompresor. Takto vybavené motory se označují jako přeplňované. Přeplňování umožňuje lépe využít spalovací prostor. Více vzduchu umožní spálit více paliva a při stejném objemu zvýšit výkon motoru. V závislosti na plnicím tlaku může být výkon, ve srovnání s nepřepňovaným motore, i více než dvojnásobný.

U motorů přeplňovaných turbodmychadlem se využívá energie plynů, které by jinak již jen bez užitku volně unikly výfukem. Turbodmychadlo je poháněno odtokem spalin z motoru, proto přináší efekt jen ve vyšších otáčkách, kdy je rychlost spalin dostatečně vysoká. Mechanický kompresor má podobný efekt, a to již v nízkých otáčkách, protože je poháněn mechanicky přímo motorem – převodem od klikového hřídele. Je to ale na úkor výkonu.

Stacionární vznětové motory se využívají pro pohon strojů, které nemají pevný přívod elektrického proudu, případně jako pohon elektrických generátorů (diesel agregáty). Vznětové motory také pohánějí nejrůznější dopravní prostředky. V posledních dekádách roste jejich význam obzvláště u osobních automobilů.

 

 

Čtěte také:
Jak rozhýbat auto: Díl první – Seznámení
Jak rozhýbat auto: Díl druhý – Zážehový motor
Jak rozhýbat auto: Díl třetí – Hybridní pohon

-TJ-

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru