KIA_Promise-prodlouzena-zaruka-servis-showroom

Jak na reklamaci automobilu. Liší se to při koupi na podnikatele i soukromou osobu

Autor: Tisková zpráva - Zdroj: dtest.cz - Foto: Kia - 21. 9. 2020


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Stejně je tomu i při koupi automobilu. Platí však toto ustanovení vždy? Nebo může prodejce někdy záruku omezit? A je rozdíl u ojetého a nového automobilu? Jak je to v případě koupě vozu na IČ? A co znamená, že je vozidlo prodáváno úhrnkem?

Koupě automobilu bývá zpravidla větší investicí, proto je dobré předem znát všechny možné nástrahy, které můžou nastat, pokud se na zakoupeném vozidle vyskytnou vady. „V praxi můžeme rozlišit tři situace – vůz si zakoupíte jako spotřebitel od podnikatele, koupíte jej od jiné nepodnikající osoby, anebo jste také podnikatel a vůz zakoupíte od jiného podnikatele,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

V případě, že spotřebitel kupuje automobil od podnikatele, je třeba věnovat pozornost ještě tomu, zda jde o vůz ojetý či zcela nový. Obecně platí, že na něj máte záruku 24 měsíců. To znamená, že po tuto dobu můžete u prodejce reklamovat veškeré vady, které se na automobilu objeví. Avšak v případě koupě ojetého vozu může být tato záruka zkrácena až na polovinu.

Zkrácení záruky u ojetého vozidla však není jedinou nástrahou. V případě koupě bazarových automobilů se nezřídka stává, že prodejce uvede do kupní smlouvy všechny možné vady, které by vůz mohl mít. Tímto jednáním se snaží zamezit pozdějším reklamacím uvedených vad. Ze zákona totiž platí, že nelze reklamovat vadu, pro kterou bylo zboží prodané za nižší cenu, nebo vadu způsobenou běžným opotřebením, kterou měl automobil při převzetí kupujícím.

Při nákupu nového automobilu by se měli mít na pozoru hlavně podnikatelé. V kupních smlouvám se často objevují ujednání, která omezují práva kupujícího při reklamaci vozu. Jsou to například ustanovení, která zavádí povinnost servisních prohlídek v autorizovaných servisech, povinné roční kontroly a podobně. Někdy nemusí být tato ujednání na první pohled vůbec patrná, a kupující je tak snadno přehlédne. Takovým ujednání může být povinnost, aby servis, ve kterém je prováděna prohlídka, zaznamenal záznam o prohlídce do speciální servisní knihy. V případě, že si pak majitel automobilu vybere servis, který nemá do speciální servisní knihy přístup, může přijít o celou záruku. Zatímco u spotřebitelů by se k takovému ujednání ze zákona vůbec nepřihlíželo, u podnikatelů je situace jiná.

Při koupi mezi dvěma podnikateli může mít prodejce v podstatě jakékoliv požadavky na zachování záruky. „Záruka na zakoupené zboží podnikatelem může být jakkoliv zkrácena a případně smluvně i úplně vyloučena. A to samé platí při koupi automobilu spotřebitelem od jiné nepodnikající osoby,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Pokud není mezi dvěma podnikateli nebo dvěma nepodnikajícími fyzickými osobami dohodnuta záruka nebo její podmínky, platí, že zjevné vady se musí reklamovat bez zbytečného odkladu a ty skryté pak do dvou let. Je ale nutné mít na paměti, že skrytou je pouze taková vada, kterou měl automobil již při převzetí. Nejde tedy o jakoukoliv vadu, která se na vozidle objeví během dvou let od koupě.

Někdy se také lze setkat s tím, že je automobil prodáván s popisem „jak stojí a leží“. Toto slovní spojení označuje takzvaný prodej úhrnkem. „Při tomto způsobu prodeje jsou automaticky vyloučena všechna práva z vadného plnění – takové zboží nelze reklamovat. Při prodeji automobilu by se však tento způsob prodeje neměl vůbec uplatnit, protože je určen pro prodej souboru různých věcí. Pokud máte možnost se tomuto ustanovení ve smlouvě vyhnout, raději se pokuste jej vypustit,“ uzavírá Eduarda Hekšová.

Štítky: , ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru