Honda_Mobile_Power_Pack_Exchanger_e-TAXI

Honda oznámila plány na zahájení služby sdílení akumulátorů pro elektrické tříkolové taxíky (tzv. „rikšy“) v Indii v první polovině roku 2022 s využitím zcela nových přenosných a vyměnitelných akumulátorů Mobile Power Pack e: (dále jen „MPP e:“) společnosti Honda.

S pokračujícím hospodářským rozvojem v Indii roste poptávka po energii a v důsledku toho se zhoršuje znečišťování ovzduší. S cílem vyřešit tyto problémy je v celé zemi vyvíjena snaha rozšířit využívání obnovitelné energie a aktivně se zasazovat o elektrifikaci odvětví dopravy, které představuje přibližně 20 % národních emisí skleníkových plynů.

V Indii je více než 8 milionů automobilových rikš, jež lidé využívají jako jeden z hlavních prostředků každodenní dopravy. Ve městech jsou tyto rikši poháněny převážně CNG (stlačený zemní plyn) a představují klíčovou výzvu pro elektrifikaci.

Přečtěte si také:  Mercedes-Benz s elektromobilem EQXX pokořil největší bolístku elektromobilů. Na jedno nabití s ním ujel přes 1000 kilometrů

Produkty elektrifikované mobility, které jsou v současnosti na trhu k dispozici, čelí třem problémům: krátký dojezd, dlouhá doba nabíjení a vysoká cena akumulátorů. S cílem přispět k indickému úsilí urychlit elektrifikaci a rozšířit využívání obnovitelné energie bude společnost Honda pracovat na odstranění těchto tří problémů využitím vyměnitelných akumulátorů a jejich sdílením. Za tímto účelem spustí společnost Honda v první polovině roku 2022 službu sdílení akumulátorů MPP e: pro elektrické rikši.

S ohledem na tuto novou obchodní příležitost zahájila společnost Honda v Indii v únoru 2021 předváděcí testování s 30 elektrickými rikšami, které najezdily celkem více než 200 000 km. Při testování společnost Honda odhalila problémy, které je třeba řešit, a ověřila životaschopnost tohoto projektu.

honda_vymena_akumulatoruSlužba sdílení akumulátorů společnosti Honda umožní řidičům rikš zastavit u nejbližší stanice pro výměnu akumulátorů, které se ve městech v současnosti zřizují, a vyměnit akumulátor MPP e: s nízkou zbývající kapacitou za plně nabitý akumulátor. Využití této služby výrazně sníží obavy řidičů z vybití akumulátorů a také riziko ztráty obchodních příležitostí (tedy zákazníků) při čekání na dobití akumulátorů rikš.

V rámci zahájení této služby založí společnost Honda místní pobočku v Indii, která bude podnikat v oblasti služeb sdílení akumulátorů. Tato pobočka zřídí řadu stanic Mobile Power Pack Exchanger e: společnosti Honda pro výměnu akumulátorů a bude zajišťovat službu sdílení akumulátorů ve městech. Společnost Honda bude spolupracovat s výrobci elektrických rikš a službu zahájí nejprve ve vybraných městech a poté ji postupně rozšíří do dalších oblastí.

Přečtěte si také:  První jízda: Renault Megane E-tech 100% elektrický překvapil komfortem a spotřebou

Komentář doplňuje Minoru Kato, ředitel pro tvůrčí činnosti životního stylu
společnosti Honda Motor Co., Ltd.: „Akumulátor Mobile Power Pack (MPP) společnosti Honda má obrovský potenciál elektrifikovat všechny druhy vozidel včetně malých produktů mobility a rozšířit využití obnovitelné energie. Tím, že bude společnost Honda v Indii nabízet služby sdílení akumulátorů, přispěje k urychlení elektrifikace rikš a častějšímu využívání obnovitelné energie. Kromě toho bude společnost Honda i nadále sloužit lidem po celém světě a přinášet jim radost z naplňování jejich životního potenciálu dalším rozšiřováním využití akumulátorů MPP v dalších oblastech.“

Přidat komentář