Honda vyvinula robota pro průzkum ve výškách

Autor: Pavel Srp - 19. 6. 2013


Společnost Honda Motor Co., Ltd. a Národní institut pokrokových průmyslových věd a technologií (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology – AIST) společně vyvinuly dálkově ovládaného průzkumného robota, který bude provádět průzkumy v prvním podlaží budovy jaderného reaktoru v elektrárně Fukušima Daiči patřící společnosti Tokyo Electric Power Company, Inc. (TEPCO) a pomůže s kontrolou konstrukcí ve výškách a ve stísněných prostorách. Tento nově vyvinutý průzkumný robot zahájil práce uvnitř budovy reaktoru dne 18. června 2013.

Průzkumný robot byl vyvinut, aby plnil aktuální úkoly. Při své práci konstruktéři vycházeli z informací společnosti TEPCO o podmínkách uvnitř budovy reaktoru. Institut AIST vyvinul pásovou pracovní plošinu, zatímco společnost Honda vyvinula průzkumné robotické rameno, jež je instalováno na plošině.

Při vývoji průzkumného ramene konstruktéři společnosti Honda uplatnili následující technologie, které byly původně určeny pro robota ASIMO – humanoidního robota společnosti Honda:

  • Technologie umožňující 3D zobrazení konstrukcí v okolí místa průzkumu za pomoci 3D oblaku bodů (skupiny vrcholků v souřadnicovém systému)
  • Řídicí systém umožňující souběžné ovládání více kloubů
  • Řídicí technologie umožňující robotickému rameni pohlcení nárazu v případě, že se dostane do fyzického kontaktu s okolními konstrukcemi

Díky těmto technologiím a především díky souběžnému řízení více kloubů se nově vyvinuté robotické rameno dokáže snadno přiblížit ke špatně viditelným předmětům nacházejícím se za jinými objekty v konstrukčně složitém prostředí budovy reaktoru. Při přibližování k objektům robot využívá přibližovací kameru, dálkoměr a dozimetr, jež jsou umístěny na vrcholu ramene. Díky nim je zařízení schopno pořídit detailní záběry, shromáždit 3D data a identifikovat zdroj radiace.

U pásové plošiny, která je tvořena konstrukcí s nízko umístěným těžištěm, jež zvyšuje stabilitu robota, institut AIST použil své technologie dálkového ovládání a důmyslně umístěnou kameru, světla, dálkoměr a další zařízení umožňující ovládání zařízení prostřednictvím 400metrového optického vedení LAN nebo prostřednictvím bezdrátové sítě LAN.

Honda a AIST také společně vyvinuly intuitivní rozhraní pro dálkové ovládání robota. Pomocí tohoto rozhraní může obsluha robota ovládat na dálku například z hlavního krytu na ochranu před zemětřesením a robot je schopen pohybu ve tmě a ve stísněných prostorách budovy reaktoru. Jakmile se robot dostane na místo určení, může být stožár vysunut do místa průzkumu ve výšce až 7 metrů, aniž by rameno robota narazilo do okolních konstrukcí.

Hlavní parametry:

Kromě vývoje humanoidního robota ASIMO, který dokáže pomáhat lidem a je schopen s nimi koexistovat v každodenním životě, společnost Honda rovněž studuje a zkoumá možnosti využití humanoidních robotů při katastrofách. Díky zkušenostem z vývoje tohoto průzkumného robotického ramene společnost Honda urychlí vývoj humanoidních robotů určených pro práci v místech katastrof, kteří budou schopni předcházet a zmírňovat škody způsobené katastrofami.

Po rozsáhlém zemětřesení, které postihlo východ Japonska, institut AIST různými způsoby pomáhal při obnově postižených území – prováděl například průzkum prosakování podzemních vod v oblastech postižených tsunami, či vedl projekt Kesennuma Kizuna Project zaměřený na měření radiace, dekontaminaci a snižování obsahu radioaktivního cesia v prostředí elektrárny. AIST hodlá i nadále využívat své robotické technologie při odstavování jaderné elektrárny Fukušima Daiči společnosti TEPCO.

Tisková zpráva/-PS-

Štítky: ,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru