Honda Motor Europe se stává členem ACEA

Od Tisková zpráva | 17. 1. 2018


Společnost Honda Motor Europe se stala členem Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). Sdružení ACEA zastupuje evropské výrobce osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů a usiluje o zajištění hospodářské, environmentální a sociální udržitelnosti automobilového průmyslu v Evropě.

Členství společnosti Honda nabylo účinnosti dne 1. ledna 2018 a díky němu bude společnost moci přispívat k úsilí sdružení ACEA v situaci, kdy odvětví reaguje na budoucí výzvy mobility, udržitelnosti a konkurenceschopnosti.

Hlavní provozní ředitel a prezident společnosti Honda Motor Europe, pan Katsushi Inoue, k tomu uvedl: „Evropa stojí v čele celosvětového vývoje v automobilovém odvětví a sdružení ACEA hraje jménem evropského průmyslu cennou roli. Těšíme se na to, že budeme aktivním, spolupracujícím a konstruktivním členem. Společnost Honda se výrazně zaměřuje na evropský trh a členství ve sdružení ACEA pro nás v rámci Evropy představuje hlubší zapojení v době jedinečných a dynamických změn v tomto odvětví.“

Společnost Honda Motor Europe zaměstnává v celé Evropě více než 8 000 lidí, včetně 4 000 zaměstnanců ve svém britském výrobním závodě, do něhož od roku 1989 investovala více než 2,2 miliardy liber.

Společnost Honda se zavázala, že do roku 2025 budou dvě třetiny vozů prodávaných v Evropě vybaveny elektrickým pohonem. K tomuto cíli směřuje úsilí evropských výzkumných a vývojových pracovišť Honda ve Velké Británii a Německu, které průběžně pracují na autonomním řízení, pokročilých bezpečnostních prvcích a ekologicky šetrných technologiích hnacího ústrojí.

Společnost Honda má významné zkušenosti s účastí v rámci řady evropských výzkumných iniciativ, včetně projektu propojených vozidel Drive C2X, projektu autonomního řízení L3 Pilot a probíhajících programů rozvoje infrastruktury vozidel s pohonem na vodíkové palivové články HyFIVE a H2ME2.